Hohenbuehelia petaloides

Hohenbuehelia petaloides.

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer
семейство Pleurotaceae

синоними Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer, Pleurotus petaloides (Bull.) Quél.
У нас Няма име.

По света Pleurote terrestre (френски), Erd-Muschelseitling (немски).

Местообитание Върху почва в близост до гнила дървесина на широколистни дървета. Плододава през есента.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

 

Hohenbuehelia petaloides. Ръбът на фуниевидната шапка се спуска надолу към пънчето, което е разположено странично.

Hohenbuehelia petaloides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohenbuehelia petaloides. Ламелите са бели и силно низбягващи.

Hohenbuehelia petaloides. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohenbuehelia petaloides.

Hohenbuehelia petaloides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>