Hortiboletus bubalinus

Hortiboletus bubalinus.

Hortiboletus bubalinus (Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dima
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Xerocomus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Redeuilh, Boletus bubalinus Oolbekk. & Duin

У нас Няма име.

По света Ascot hat (английски), Rötender Filzröhrling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала до плоска. Охрена, жълтеникаво-кафеникава с или без кайсиеви оттенъци, светлокафява, червеникаво-кафява, жълто-кафява до меденокафява и обикновено по-светла по периферията. Повърхността е суха, кадифена, по-късно гладка или финонапукана. Диаметър до 5 cm.

Тръбички Бледожълти до жълти с маслиненозелен оттенък. Посиняват при нараняване. Порите са със същите цветове и също посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, вретеновидно или бухалковидно. Жълтеникаво и обикновено почти изцяло покрито с много ситни червени гранулки, обезцветяващо се при остаряване. Посинява при нараняване.

Месо Белезникаво в шапката и подчертано розово непосредствено под кожицата. Жълтеникаво в пънчето и оранжево-кафяво в основата, понякога с няколко оранжево-червени точици. Посинява в шапката. Вкусът и миризмата са неопределени.

Спори С размери 11–15 × 4.5–5 μm, гладки.

Местообитание Расте в населени места, в паркове и градини. Образува микориза с тополи (Populus) и липи (Tilia). Един случай с габър (Carpinus) е описан от Британските острови. По мои наблюдения и сведения в литературата вероятно расте с повече видове дървета, включително брези (Betula), бук (Fagus) и смърч (Picea). Разпространението е все още неизяснено напълно. Видът е описан от България, Франция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство. Изглежда по-широко разпространен вид отколкото се е смятало досега, вероятно поради непознаване.

Сходни видове Сходни видове са Hortiboletus engelii и Hortiboletus rubellus (Тъмночервена манатарка). От тях се различава по розовото месо в шапката. Преди се е считало, че Hortiboletus bubalinus не притежава червените точици в основата, които се намират при H. engelii и H. rubellus. Въпреки това, Gelardi (2010) скоро отбеляза, че в редки случаи при H. bubalinus също се откриват точици. Сравнете също с Xerocomus erubescens.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Превода направи П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Видът е слабо познат и препоръчваме да не се консумира.

Hortiboletus bubalinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>