Hortiboletus engelii

Hortiboletus engelii.

Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova & Wasser
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Xerocomus communis sensu Bon, sensu auct., Xerocomus declivitatum (C. Martín) Klofac, Xerocomus engelii (Hlaváček) Gelardi

У нас Няма име.

По света Orangefoot bolete (английски), Bolet commun (френски), Eichenfilzröhrling (немски).

Шапка Първоначално полукълбовидна, по-късно изпъкнала до изпъкнала. Охрена, светло до тъмнокафява, маслиненокафява или червеникавокафява. Повърхността е суха, кадифена или гладка, понякога напукана. Диаметър до 10 cm.

Тръбички Бледожълти или жълти с маслиненозелен тон. Посиняват при нараняване. Порите са със същия цвят и също посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, разширено в средната част или бухалковидно. Жълтеникаво и често с много ситни червени точици, често обезцветено с остаряване, посинява при одраскване.

Месо Белезникаво до жълтеникаво в шапката, жълто в пънчето, с множество оранжеви, оранжево-червени или червени точици в основата на пънчето. Посинява слабо след излагане на въздух. Миризмата и вкусът са неопределени.

Микроскопични структури Спори с размери 11–15 × 4.5–6.5 μm, гладки. Пилеипелисът е палисадодерм от септирани хифи от цилиндрични, инкрустирани клетки.

Местообитание Широколистни или смесени гори, градски места. Образува микориза предимно с дъбове (Quercus) и липи (Tilia). В Европа вероятно е широко разпространен вид, но истинското разпространение е все още неясно, поради объркване с Hortiboletus rubellus в миналото.

Сходни видове Най-близкият вид е Hortiboletus rubellus (Тъмночервена манатарка), с който споделя белега на червените точици в основата на пънчето. Шапката на H. rubellus обикновено е червена. Обезцветени екземпляри на H. rubellus силно наподобяват Hortiboletus engelii и различаването тогава е почти невъзможно. Сравнете също с Hortiboletus bubalinus, който по правило няма червени точици в основата на пънчето и има ясен розов оттенък на месото в шапката.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Превода направи П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Ядлива гъба, но с ниско качество. (Източници: №13,23) Видът е слабо познат и препоръчваме да не се консумира.

Плододава поединично или на групи. Нашите наблюдения са през лятото (VI) под летен дъб (Quercus robur) в лесопарк „Дъбова гора“ в гр. София.

Hortiboletus engelii.

Hortiboletus engelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortiboletus engelii.

Hortiboletus engelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Hortiboletus engelii

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>