Hydnellum geogenium

Hydnellum geogenium.

Hydnellum geogenium (Fr.) Banker
семейство Bankeraceae

У нас Няма име.

По света Hydne soufré (френски), Grüngelber Korkstacheling (немски).

Месо Бледожълто, яркожълто, сиво-зеленикаво до кафяво. Няма особена миризма или вкус.

Местообитание Стари иглолистни гори в планините, най-вече със смърч (Picea abies). Сезон – лято и есен. Единственото познато находище на вида в България е във Витоша планина и бе открито през август 2014 г. от Д. Ралчева. Смятаме този вид за много рядък.

Коментар Неядлива гъба.

Hydnellum geogenium. Игличките са преобладаващо жълти.

Hydnellum geogenium. Месото е жълто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydnellum geogenium.

Hydnellum geogenium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydnellum geogenium.

Hydnellum geogenium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Септември, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>