Хиднотрия

Hydnotrya sp.

Hydnotrya Berk. & Broome
семейство Discinaceae

У нас Хиднотрия.

Hydnotrya е род аскомицетни гъби плододаващи под земята. Принадлежи към семейство Discinaceae заедно с родовете Gyromitra и Discina. В Европа са познати около шест вида Hydnotrya. Характерни за тях са кълбовидни или нагънати плодни тела с почти гладък перидий и образуване на вътрешни камери.

Hydnotrya tulasnei (Тюланова хиднотрия) е най-известният вид и има червеникави кълбовидни плодни тела достигащи до 6 cm в диаметър. Намира се в гори с бук, леска или борове. Вероятно има афинитет към широколистните гори. Този вид е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Hydnotrya bailii е близък до H. tulasnei вид. Има афинитет към планинските иглолистни гори и по-специално към смърча. Различава се от H. tulasnei по по-дребните плодни тела и по подредбата на спорите в аскусите. При H. bailii спорите са подредени в една редица, докато при H. tulasnei те обикновено са подредени в две. В близкото минало множество автори не са дискриминирали между двата вида, а са отчитали единствено H. tulasnei. Stielow et al. (2010) показаха доказателства от филогенетичен анализ, че H. bailii наистина е отделен вид. (Източник: The neglected hypogeous fungus Hydnotrya bailii Soehner (1959) is a widespread sister taxon of Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome (1846), B. Stielow, B. Bubner, G. Hensel, B. Münzenberger, P. Hoffmann, H. Klenk, M. Göker, Mycological Progress, 2010)

Други европейски видове в този род са Hydnotrya michaelis, Hydnotrya suevica, Hydnotrya cubispora и Hydnotrya confusa. Hydnotrya cerebriformis е име на северноамерикански вид използвано от някои европейски миколози. Вероятно се отнася за колекции на H. suevica. За някои от видовете данните са съвсем бедни.

По сведения от БАН в България са намерени H. tulasnei и H. cerebriformis. Никой от видовете Hydnotrya не представлява кулинарен интерес.

*Страницата на Hydnotrya tulasnei (Тюланова хиднотрия) съдържаше снимки, които се оказаха на друг вид Hydnotrya, и е закрита.

Hydnotrya sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>