Жълта черешова гъба

Жълта черешова гъба (Hygrocybe acutoconica).

Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer
семейство Hygrophoraceae

синоними Hygrocybe konradii R. Haller Aar., Hygrocybe langei Kühner, Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer, Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) M.M. Moser, Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton

У нас Жълта черешова гъба.

По света Persistent waxcap (английски), Hygrophore immuable, Hygrophore de Lange (френски), Safrangelber Saftling (немски), Гигроцибе сохраняющаяся (руски).

Шапка Конусовидна, накрая почти плоска или дъговидно извита нагоре и с остър връх в центъра. Жълта, бледожълта, жълто-оранжева или оранжева. Повърхността е гладка и суха, във влажно време – слабо слузеста. Ръбът отначало е слабо подвит, по-късно е изправен. Често има неравномерен ход, разделящ шапката на дялове. Диаметър до 7 cm.

Ламели Жълтеникави или бели. Свободни или слабо прираснали, не много гъсти.

Пънче Цилиндрично или разширяващо се към основата, често е частично раздвоено от вертикална бразда. Жълто, а в основата – бяло. Повърхността е влакнеста и суха. Височина до 8 cm.

Месо Жълтеникаво. Тънко и воднисто, в пънчето – влакнесто. Липсват особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 10-13 х 5.5-7.5 μm.

Местообитание Сред треви в пасища, горски ливади, паркове и градини. Понякога се среща в крайморски местообитания върху дюни и песъчлива почва. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента при влажно време. Широко разпространен вид.

Коментар Неядлива.

Сходни видове Hygrocybe acutoconica е един от по-често срещаните видове Hygrocybe у нас. Разпознава се по конусовидната шапка и жълтия или оранжев цвят на плодното тяло. Важно е да се отбележи, че шапката и пънчето са винаги почти сухи, освен когато са намокрени от роса или дъжд.

Hygrocybe chlorophana, Hygrocybe ceracea (Восъчна черешова гъба) и други видове са жълти до жълто-оранжеви и имат изпъкнали до плоски шапки (никога конусовидни).

Hygrocybe conica (Чернееща черешова гъба) показва разнообразие от цветове и има конусовидна шапка. Този вид обаче винаги почернява след нараняване и при изсушаване.

Hygrocybe citrinovirens (Лимоненожълта черешова гъба) е рядък вид с жълто-зеленикава конусовидна шапка и суха, лъскава повърхност. Ламелите са бели.

Някои видове оцветени в жълто се различават от H. acutoconica по наличието на обилно количество слуз върху шапката и пънчето. Gliophorus psittacinus (Папагалска черешова гъба) може да се сбърка, когато характерния за този вид зелен цвят не е изразен. Hygrocybe glutinipes е друг вид, с по-дребни плодни тела и тънко пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica). Шапките са конусовидни.

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica). Цветът варира, тук се виждат бледожълти плодни тела.

Жълта черешова гъба (Hygrocybe acutoconica). Цветът варира, плодно тяло с жълто-оранжева шапка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти черешови гъби (Hygrocybe acutoconica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>