Hygrocybe aurantiosplendens

Hygrocybe aurantiosplendens.

Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar.
семейство Hygrophoraceae

У нас Няма име.

По света Orange waxcap (английски), Glänzender Orangesaftling (немски).

Шапка Отначало конусовидна със заоблен връх, по-късно конусовидно-изпъкнала до почти плоска. Жълто-оранжева, оранжева или оранжево-червена, често жълта и слабо прозираща по ръба. Хигрофанна, тоест наблюдават се две отделни цветни зони в зависимост от водното съдържание. Повърхността е гладка, мазна и лъскава. Ръбът отначало слабо подвит, после изправен, понякога има вълнообразен ход или е насечен. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бледожълто-оранжеви, с почти белезникав ръб. Умерено редки. Частично прираснали до прираснали.

Пънче Цилиндрично или слабо вретеновидно, сравнително дебело. Жълто до бледооранжево, в основата – бяло. Гладко и покрито с белезникави прашинки, особено при млади екземпляри. Височина до 8 cm.

Месо Белезникаво до жълто-оранжево. Крехко. Кухо в пънчето. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Планински пасища и тревисти местности. Плододава на малки групи през есента. Вероятно рядка гъба.

*Снимките са от находище в просека за електрически стълбове в околността на курорт Мальовица в Рила планина. 18 септември 2016 г.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Характерни белези на Hygrocybe aurantiosplendens са преоладаващо оранжева хигрофанна шапка със слабоконусовидна форма, частично до напълно прираснали ламели, по-светло от шапката пънче с напрашена повърхност и кухо отвътре. Съществуват много други видове черешови гъби (Hygrocybe) с подобни цветове и за това разпознаването на този вид не е лесно. Ще изброим няколко вида с повече или по-малко конусовидни шапки, с които вероятно може да се сбърка.

Жълтата черешова гъба (Hygrocybe acutoconica) и Лимоненожълтата черешова гъба (Hygrocybe citrinovirens) имат конусовидни шапки с остро връхче.

Чернеещата черешова гъба (Hygrocybe conica) има разнообразно оцветено плодно тяло, но винаги почернява след нараняване.

Тъмночервената черешова гъба (Hygrocybe punicea) има по-едро плодно тяло с преобладаващо червена шапка. Месото е бяло и плътно.

Hygrocybe splendidissima има аленочервена или пурпурночервена шапка и особена, сладникава миризма.

Тексто подготви П. Неделев.

Hygrocybe aurantiosplendens. Повърхността на пънчето е напрашена.

Hygrocybe aurantiosplendens. Пънчето е кухо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>