Лимоненожълта черешова гъба

Hygrocybe citrinovirens.

Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff.
семейство Hygrophoraceae

У нас Няма име.

По света Citrine waxcap (английски), Hygrophore citron (френски), Grünlichgelber Saftling (немски), Гигроцибе лимонно-зелёная (руски).

Шапка Дълго време конусовидна, накрая дъговидно извита нагоре и с връх в центъра. Жълто-зеленикава до жълто-оранжева, при засушаване или застаряване се обезцветява до бледорозово. Суха, гладка и лъскава. Ръбът е изправен и накрая се обръща нагоре. Често се разцепва. Диаметър до 8 cm.

Ламели Бели, по-късно бледожълти. Свободни или слабо прираснали и редки.

Пънче Цилиндрично до слабо бухалковидно. Понякога е частично раздвоено от вертикална бразда. Оцветено като шапката, в основата – бяло. Покрито с белезникав налеп. Повърхността е влакнеста и суха. Височина до 12 cm.

Месо Жълтеникаво. Тънко и воднисто, в пънчето – влакнесто. Липсват особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-8.5 х 5-7 μm.

Местообитание Пасища, горски ливади и други тревисти места. Плододава през лятото и есента при влажно време. Расте на туфи от няколко плодни тела скупчени заедно, понякога със слети в основите пънчета. Вероятно рядка гъба. Снимките на тази страница са от едно находище в България.

  • Горска ливада сред букова гора, м. „Замбина могила“, Врачански балкан. 4-13 юни 2016 г. (Съобщено от Павел Неделев).

Коментар Неядлива.

Сходни видове Сходен вид е Жълтата черешова гъба (Hygrocybe acutoconica). Този вид е по-често срещан и също има жълто-оранжева конусовидна шапка, бели до жълти ламели и сухо, влакнесто пънче. Ориентири, които помагат за определянето на H. citrinovirens са наличието на светлозелени оттенъци по шапката, сухата и лъскава повърхност, преобладаващо белите ламели (никога изцяло жълти), сравнително по-дебелото пънче и образуването на туфи, вместо плодните тела да растат поотделно.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrocybe citrinovirens.

Hygrocybe citrinovirens. Ламелите са бели до бледожълти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe citrinovirens.

Hygrocybe citrinovirens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe citrinovirens. При някои екземпляри преобладава оранжевият цвят.

Hygrocybe citrinovirens обикновено расте на туфи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Август, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>