Червена черешова гъба

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Hygrophoraceae

У нас Червена черешова гъба.

*С названието „Червена черешова гъба“ се обозначава вида Hygrocybe punicea в някои книги.

По света Scarlet waxcap (английски), Hygrocybe cochenille (френски), Kirschroter Saftling (немски), Гигроцибе красная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала до плоска, понякога с ниска гърбица. Яркочервена, при-застаряване избледнява на места до жълто-оранжева. Повърхността е финонабръчкана до гладка и суха или мазна. Ръбът е изправен или слабо подвит, фестониран. Диаметър до 5 cm.

Ламели Жълтеникави, в дъблочина – оранжево-червени. Прираснали към пънчето и сравнително редки.

Пънче Цилиндрично, но често изкривено или неравномерно широко. Червено, оранжево или жълто, като обикновено в най-горната част е яркочервено. Повърхността е гладка и суха. Височина до 7 cm.

Месо Оранжево-червено. Тънко, в пънчето – кухо. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Крайгорски ливади и пасища. Плододава на групи в края на лятото и през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Важни белези за определяне на Hygrocybe coccinea са изпъкналата форма на шапката, яркочервеният цвят, прирасналите ламели и оранжево-червеното месо.

Тъмночервената черешова гъба (Hygrocybe punicea) има по-едро плодно тяло с конусовидна шапка, дебело пънче с плътно, бяло месо.

Hygrocybe splendidissima има слабоконусовидна шапка с аленочервен или пурпурночервен цвят и ламели, които са частично прираснали към пънчето.

Hygrocybe miniata има оранжева или червена шапка със суха, финолюспеста повърхност.

Керемиденочервената черешова гъба (Gliophorus perplexus) има по-ситно плодно тяло, с тънко пънче и слузести шапка и пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea). Шапката е яркочервена, но може да избледнее.

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea). Ламелите са прираснали към пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Червена черешова гъба (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Червена черешова гъба (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Червена черешова гъба (Hygrocybe coccinea). Месото е оранжево-червено и кухо в пънчето.

Червени черешови гъби (Hygrocybe coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Март, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>