Чернееща черешова гъба

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Hygrophoraceae

синоними Hygrocybe nigrescens sensu auct., Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange

У нас Чернееща черешова гъба, Шапка на вещица.

По света Blackening waxcap (английски), Hygrophore conique (френски), Kegeliger Saftling (немски), Гигроцибе коническая (руски).

Шапка Отначало конусовидна, по-късно изправена, с изпъкнал или изострен център. Жълта, оранжева или червена, постепенно почернява с възрастта и при нараняване. Гладка, влажна или суха с фини радиални бразди. Ръбът е прав или вълнообразен. До 10 cm в диаметър.

Ламели Бели, белезникави, сиви или жълти, понякога с червеникав ръб. По-късно потъмняват до черни. Свободни или слабо прираснали към пънчето.

Пънче Жълто, оранжево или червено, понякога с белезникава основа. Цилиндрично или разширяващо се слабо към основата. Влажно или сухо. Покрито по дължина с влакна, които понякога придават вид на усуканост на пънчето. Почернява с възрастта и при повреждане. До 10 cm по височина.

Месо Тънко, плътно, а при по-старите екземпляри меко. Жълтеникаво или белезникаво, почернява при излагане на въздух. Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Среща се сред треви или мъхове по горски поляни, край горски пътища, в градини и в паркове. Обикновено расте на групи. Този вид е най-толерантен към замърсяване и човешко влияние от черешовите гъби. Плододава от пролетта до края на есента (III-XI). Широко разпространен вид в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия.

Коментар Раздвоени са мненията за ядливостта на тази гъба. Според някои автори е ядлива с ниско качество или неядлива. (Източници: №2,5,7) Според други, тя е съмнителна или отровна. (Източници: №9,10) Ние не препоръчваме да се събира за консумация.

Сходни видове В литературата са описани многобройни вариетети и близки видове; общото за всички тях е почерняването. В съвременната литература някои автори имат стремеж към обединяване на много от тях под наименованието Hygrocybe conica. Други са твърдо убедени, че Hygrocybe conica е видов комплекс, а някои смело различават отделни видове, например, на база оцветяване на ламелите. Все още не са публикувани подробни научни изследвания, които да изяснят казуса с Hygrocybe conica.

Различни източници описват Hygrocybe conicoides като отделен вид, който се различава по това, че предпочита дюни и подобни песъчливи местообитания и че има по-дълги спори. Hygrocybe olivaceonigra е един друг широко признат почерняващ вид, при който липсват ярките цветове. Той се различава и под микроскопа, поради наличието на цистидии (такива отсъстват при останалите европейски видове Hygrocybe).

Други видове Hygrocybe, като вида с конусовидна шапка Hygrocybe acutoconica (Жълта черешова гъба), не почерняват. Почерняване се наблюдава при видове като Hygrocybe ovina и Hygrocybe ingrata. Hygrocybe intermedia сивее при застаряване, но има суха, овласена шапка.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica). Шапките са конусовидни.

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica). Ламелите тук са жълти, но може да са бели, белезникави и дори сиви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica). Наранените части на гъбата постепенно почерняват.

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica). Старите плодни тела стават изцяло черни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica). Вариации в цвета.

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica).

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернееща черешова гъба (Hygrocybe conica).

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica).

Чернеещи черешови гъби (Hygrocybe conica) в градска градинка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>