Hygrocybe glutinipes

Hygrocybe glutinipes.

Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar.
семейство Hygrophoraceae

У нас Няма име.

По света Glutinous waxcap (английски), Hygrophore à pied visqueux (френски), Schleimstiel-Saftling (немски).

Месо Жълто, тънко. Без особени миризма и вкус.

Местообитание Сред треви в ливади, най-често по горските граници. Плододава поединично или на малки групи. Среща се във влажно време от края на пролетта до есента. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Плодните тела на Hygrocybe glutinipes са сравнително ситни и тънкомесести. Видът се познава по слузестите и хлъзгави шапка и пънче и ламелите спускащи се по пънчето. Тези белези са постоянни, но сме намирали екземпляри със значителни вариации в цвета: лимоненожълти, оранжеви и червени.

Други черешови гъби имат сухи или влажни пънчета (но не слузести/хлъзгави), например Hygrocybe acutoconica (Жълта черешова гъба), Hygrocybe chlorophana, Hygrocybe ceracea (Восъчна черешова гъба), Hygrocybe subpapillata, Hygrocybe cantharellus, Hygrocybe reidii, Hygrocybe insipida, Hygrocybe mucronella и други.

Gloioxanthomyces vitellinus е рядък вид с жълти плодни тела и лепкаво покритие по шапката и пънчето. Има силно низбягващи ламели със слузест ръб.

Hygrocybe glutinipes. Ламелите са редки и се спускат надолу за кратко.

Hygrocybe glutinipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe glutinipes.

Hygrocybe glutinipes. Тънкото пънче е покрито със слуз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe glutinipes. Шапките са полупрозрачни и имат оченце в центъра

Hygrocybe glutinipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe glutinipes. Някои автори наричат оранжево-червени екземпляри като тези вариетет rubra.

Hygrocybe glutinipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe glutinipes.

Hygrocybe glutinipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>