Сиво-кафява черешова гъба

Hygrocybe nitrata.

Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrocybe murinacea sensu auct. mult.

У нас Сиво-кафява черешова гъба.

По света Nitrous waxcap (английски), Hygrocybe à odeur nitreuse (френски), Nichtrötender Nitrat-Saftling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна или изпъкнала, накрая плоска. Тъмносиво-кафява. Виждат се радиално подредени влакна. Повърхността е гладка, освен при някои екземпляри, при които в центъра се надигат люспи. Ръбът е изправен и понякога фестониран. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели, умерено дебели, редки. Прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично, но често неравномерно с по-широки участъци, нагънато или частично раздвоено. Бежово, в основата – бяло. Повърхността е гладка и суха. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, не променя цвета си. Тънко, но устойчиво и хрущялесто. Понякога се долавя нитратна миризма (подобна на някои видове ряповки, Mycena). Вкусът е неопределен.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Планински ливади и пасища. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Рядък вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Hygrocybe nitrata споделя местообитанието си заедно с други видове черешови гъби, Hygrocybe. За разлика от повечето от тях, този вид няма ярки цветове. Следват някои видове с подобно оцветяване.

Hygrocybe ingrata има още по-неравномерни шапка и пънче. При нараняване всички части бавно почервеняват.

Hygrocybe ovina има сиви ламели и почервенява, след което почернява.

Hygrocybe fornicata има конусовидна шапка и бяло пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrocybe nitrata. Шапката има влакнеста повърхност.

Hygrocybe nitrata. Пънчетата са неравномерни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe nitrata.

Hygrocybe nitrata. Ламелите са бели и редки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe nitrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

4.8.2014 гр. Сърница, Родопи Планинска ливада П. Неделев
4.8.2018 м. Каратепе, Родопи Крайречна планинска ливада П. Неделев

 

Последна редакция на pavel от 3 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>