Папагалска черешова гъба

Hygrocybe psittacina.

Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Hygrophoraceae

У нас Папагалска черешова гъба.

По света Parrot waxcap (английски), Hygrophore perroquet (френски), Papageigrüner Saftling (немски), Гигроцибе попугайская (руски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно плоска, но с гърбица в центъра. Тревистозелена (особено при младите гъби), жълто-зеленикава, жълта или охрено-жълта. Покрита с дебел слой лепкава слуз. Ръбът е полупрозрачен и видимо набразден. Диаметър до 6 cm.

Ламели Зеленикави до жълти или подобни на цвета на шапката. Не много гъсти. Прираснали към пънчето.

Пънче Почти цилиндрично, но често с леки изкривявания. Тревистозелено до жълто, като обикновено е по-светло близо до основата. Винаги в най-горната си част е зелено. Полупрозрачно. Повърхността е неравна и покрита със слой хлъзгава слуз. До 6 cm на височина.

Месо Тънко, с цвета на шапката. Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7-9 х 4-6 μm.

Местообитание Този вид е широко разпространен в Европа и по света. В страните от северна и западна Европа е един от най-често срещаните видове Hygrocybe. Там типичните местообитания са пасища, ливади и различни естествено затревени площи. Други възможни местообитания са неподвижни дюни, канавки и гори (широколистни и иглолистни). У нас може да се потърси в периоди на влажно време от края на пролетта до есента.

Коментар Неядлива, но се счита за безвредна. (Източници: №5,7,9,12,13,15)

Сходни видове Няма други видове Hygrocybe с плодни тела с такъв изразен зелен цвят. Въпреки това плодните тела на Hygrocybe psittacina не винаги са зелени. Срещат се екземпляри и с червеникав, лилав и дори синкав цвят. В такива случаи е полезно да се види цветът на най-горната част на пънчето. Почти винаги при различните цветови форми на вида то си запазва зеления цвят.

Hygrocybe perplexa (Керемиденочервена черешова гъба), която до скоро се разглеждаше и като вариетет (Hygrocybe psittacina var. perplexa), има изцяло червени плодни тела, без никакви следи от зелено или единствено в най-горната част на пънчето.

Текста подготви П. Неделев

Hygrocybe psittacina.

Hygrocybe psittacina. Най-горната част на пънчето е винаги зелена.

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe psittacina. Шапките и пънчетата са покрити със слуз.

Hygrocybe psittacina, младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe psittacina.

Hygrocybe psittacina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe psittacina.

Hygrocybe psittacina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe psittacina. Старите екземпляри се обезцветяват до жълто-оранжево.

Hygrocybe psittacina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Ноември, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>