Тъмночервена черешова гъба

Hygrocybe punicea.

Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm.

У нас Тъмночервена черешова гъба.
*Някои автори използват името „Червена черешова гъба“ за този вид. Ние се придържаме към името прието от БАН и използваме „Червена черешова гъба“ за различен вид – Hygrocybe coccinea.

По света Crimson waxcap (английски), Hygrophore rouge ponceau (френски), Granatroter Saftling (немски), Гигроцибе пунцовая (руски).

Месо Плътно. По повърхностите – жълто, в сърцевината на пънчето – бяло. Няма особени миризма или вкус.

Местообитание Сред треви по ливади в планински и полупланински региони. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Hygrocybe punicea.

Hygrocybe punicea. Пънчето е дебело и с влакнеста повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>