Тъмночервена черешова гъба

Hygrocybe punicea.

Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm.

У нас Тъмночервена черешова гъба.
*Някои автори използват името „Червена черешова гъба“ за този вид. Ние се придържаме към името прието от БАН и използваме „Червена черешова гъба“ за различен вид – Hygrocybe coccinea.

По света Crimson waxcap (английски), Hygrophore rouge ponceau (френски), Granatroter Saftling (немски), Гигроцибе пунцовая (руски).

Шапка Отначало конусовидна, по-късно плоска с гърбица в центъра и ръб извит нагоре. Жълта, оранжево-червена или тъмночервена. При стареене избледнява. Повърхността е гладка или финонабръчкана, при допир влажна или мазна. Ръбът е изправен и често се нацепва с развитието. Диаметър до 15 cm.

Ламели Жълтеникави или червени с жълтеникав ръб, умерено редки, частично прираснали или почти свободни.

Пънче Цилиндрично. Жълто до червено, в основата бяло. Повърхността е суха, гладка и влакнеста. Височина до 15 cm.

Месо Плътно или с тънка кухина в пънчето. По повърхностите жълто, в сърцевината на пънчето бяло. Няма особени миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Сред треви по ливади в планински и полупланински райони. Плододава поединично или на групи през есента. Сравнително рядък и локализиран вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №1,5,9,10,12,13,17,21) Същевременно някои автори считат гъбата за неядлива. (Източници: №7,18,23)

Сходни видове Тъмночервената черешова гъба има едни от най-едрите плодни тела сред черешовите гъби. Освен размера, важни белези са дебелото пънче с влакнеста повърхност и бялото месо. При младите гъби се вижда още една особеност — конусовидната форма на шапката.

Hygrocybe splendidissima също има конусовидна шапка, но достига по-малки размери. Има жълто или червено оцветено месо в пънчето.

Червената черешова гъба (Hygrocybe coccinea) има по-малки и по-тънки плодни тела. Шапката при този вид не е конусовидна в началото. Има полирано пънче и оцветено месо.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrocybe punicea. Младите шапки са конусовидни.

Hygrocybe punicea. Пънчето е дебело и с влакнеста повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe punicea.

Hygrocybe punicea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe punicea. Сърцевината на месото е бяла.

Hygrocybe punicea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe punicea.

Hygrocybe punicea. Всички части могат да са жълти вместо червени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>