Hygrocybe subpapillata

Hygrocybe subpapillata.

Hygrocybe subpapillata Kühner
семейство Hygrophoraceae

У нас Няма име.

По света Trockenfuß-Saftling (немски).

Шапка Отначало конусовидна, по-късно слабоконусовидна до изпъкнала, накрая плоска. Докато е млада често с ниска централна пъпчица. Оранжева, оранжево-червена или по-светла до жълта, особено при засушаване или стареене. Повърхността е суха или мазна, финонабръчкана или почти гладка. Ръбът е изправен, полупрозрачен понякога слабо фестониран. Диаметър до 3 cm.

Ламели Бледожълти до жълто-оранжеви. Редки и прираснали до слабо низбягващи. Понякога частично прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично, тънко. Жълто, оранжево или червено, като е по-светло в долната част. Повърхността е суха и гладка. Височина до 5 cm.

Месо Жълтеникаво. Крехко, тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Пасища и тревисти местности в близост до гори. Плододава поединично или на групи от началото на лятото до есента. По наши наблюдения се появява през месец юни при влажно време. Вероятно рядка гъба.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Hygrocybe subpapillata е един от трудните видове за определяне сред Черешовите гъби (Hygrocybe). Съществуват множество други видове със сходно оцветяване. Важни белези са формата на шапката и наличието на пъпчица (която обаче не винаги присъства или се открива трудно), сухите повърхности, прирасналите ламели и малките размери.

Hygrocybe glutinipes има шапка и пънче покрити със слуз и низбягващи ламели.

Hygrocybe insipida отначало има полукълбовидна до изпъкнала шапка, никога с пъпчица. Ламелите най-често са низбягващи.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrocybe subpapillata.

Hygrocybe subpapillata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Юни, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>