Hygrophoropsis macrospora

Hygrophoropsis macrospora.

Hygrophoropsis macrospora (D.A. Reid) Kuyper
семейство Hygrophoropsidaceae

вероятен синоним Hygrophoropsis pallida sensu auct.

У нас Няма име.

По света Großsporiger Afterleistling (немски), Гигрофоропсис крупноспоровый (руски).

Местообитание На открити места сред треви, но според някои източници също в гори. Плододава поединично или на групи през есента. Вероятно рядък вид.

Мелания Гьошева и Димитър Стойков описват първа находка за страната от Витоша в резерват Бистришко бранище от септември 2016 г. Местообитанието е влажно тревно съобщество доминирано от горски вейник (Calamagrostis arundinacea) близо до смърчова гора (Picea). (Източник: Hygrophoropsis macrospora (Basidiomycota, Boletales): a new record for the Balkan mycota, M. Gyosheva, D. Stoykov, Phytologia Balcanica, 2017).

Geoffrey Kibby описва находка от Англия – сред сфагнум (Sphagnum) и дзука (Juncus) на брега на езеро. (Източник: The Hygrophoropsis aurantiaca complex, G. Kibby, Field Mycology, 2012)

*Сниманите екземпляри са от крайречно пасище сред треви, част от тях на изгорял участък (с. Ягодово, област Монтана, ноември 2019 г.)

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Hygrophoropsis macrospora.

Hygrophoropsis macrospora. Ламелите се раздвояват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrophoropsis macrospora.

Hygrophoropsis macrospora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>