Hygrophorus cossus

Hygrophorus cossus.

Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrophorus eburneus var. cossus (Sowerby) Quél.

У нас Няма име.

По света Hygrophore à odeur de chenille (френски), Nichtverfärbender Schneckling (немски), Гигрофор пахучий (руски).

Шапка Изпъкнала. Чисто бяла или бяла с кремаво-охрен център. Повърхността е гладка и слузеста, особено във влажно време. Ръбът е подвит отначало, по-късно се изправя. Диаметър до 8 cm. Не реагира с калиева основа (KOH).

Ламели Бели до кремави. Дебели, редки и прираснали до низбягващи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата. Бяло. Покрито със ситни гранулки в горната част, надолу слузесто. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, плътно. Със сложна миризма, която някои описват като наподобяваща артишок, ларви на пеперудата Cossus cossus и дори кози. Вкусът е неопределен.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са широко елипсовидни, с размери 7-9 х 4-5 μm.

Местообитание Дъбови гори (Quercus). Плододава по земята на групи или поединично. Сезон – есен.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Hygrophorus cossus може да наподобява Седефената гъба (Hygrophorus eburneus) по външен вид, но докато H. cossus обитава дъбови гори, H. eburneus се среща единствено с букове. Някои автори правят сравнение на миризмата, но от нашия опит тя не е съществено различна между двата вида.

Hygrophorus discoxanthus е друг вид бял хигрофорус, който расте в букови гори и има оранжева реакция с калиева основа. Hygrophorus hedrychii образува микориза с брези.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrophorus cossus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>