Hygrophorus gliocyclus

Hygrophorus gliocyclus.

Hygrophorus gliocyclus Fr.
семейство Hygrophoraceae

синоними (вижте бележките под описанието)

У нас Няма име.

По света Hygrophore à cercle muqueux (френски), Schleimigberingter Schneckling (немски).

Шапка Полукълбовидна до почти плоска; по-старите плодни тела са леко вдлъбнати в центъра, понякога дори с подвит нагоре ръб;  често с разлята, ниска гърбица; първоначално със силно вгънат ръб, след това подвит, накрая – до равен. Цвят кремав до сламеножълт; в центъра  – малко по-наситен. В сухо време повърхността е гладка; ако е суха, изглежда като лакирана;  във влажно време – силно слузеста. Диаметър 3 – 9 cm.

Ламели При младите гъби са прираснали до леко низбягващи, при по-старите – низбягващи по пънчето, редки до много редки, дебели, восъкоподобни, понякога преплитащи се, оцветени подобно на шапката.

Пънче Цилиндрично или съвсем леко изпъкнало по средата; отначало със слузесто частично покривало, което оставя нетраен пръстен. Непосредствено под ламелите е почти бяло, финовлакнесто, под слузестия пръстен – кремаво, покрито със слуз. Високо до 9 cm и с диаметър до 2 cm.

Месо Бяло, не променя цвета си, меко, дебело в средата на пънчето. Без специфична миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 8.5-10 x 4.5-6.0 μm, елипсовидни и гладки.

Местообитание В борови гори (Pinus). Предпочита варовита почва и плододава поединично или на групи през есента. Разпространението на вида е ограничено до южните части на Европа.

Коментар Слабо позната гъба. Данни за годността за ядене са оскъдни, като според Breitenbach & F. Kränzlin е неядлива (Източник: № 18), а според други е ядлива (Източници: №9, Fungipedia.es).

Сходни видове Отличителните черти на този вид са: слузестата, кремава или сламеножълта шапка, низбягващите по пънчето ламели и лепкавият пръстен под ламелите (при младите гъби). Подобен и често срещан в буковите гори е Hygrophorus eburneus (Седефена гъба) с по-дребни плодни тела с чисто бял цвят и покрити със слуз, но без да образуват пръстени.

Бележки

  • Krieglsteiner & Enderle (Z.Mykol., 54(1), 1988) на базата на техни колекции и след щателно проучване на литературните източници отбелязват, че определените като Hygrophorus gliocyclus, H. ligatus и H. flavodiscus гъби принадлежат към един и същи вид. Характеристиките на гъбите от този вид са силно вариабилни в зависимост от възрастта на плодните тела, климатичните особености и местообитанието. Плодните тела могат да бъдат напълно бели или охреножълти; цветът на ламелите варира от леко розов до кремавожълт; слузестият пръстен може да е добре развит или само загатнат.
  • За изготвяне на описанието са използвани адаптирани текстове от статиите за този вид във Flora Agaricina Neerlandica vol. 2 (1990) и в сайта MykoWeb.

Текста подготви А. Грозданов.

Hygrophorus gliocyclus.

Hygrophorus gliocyclus. Виждат се слузестите пръстени.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrophorus gliocyclus.

Hygrophorus gliocyclus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrophorus gliocyclus.

Hygrophorus gliocyclus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>