Hygrophorus latitabundus

Hygrophorus latitabundus.

Hygrophorus latitabundus Britzelm.
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrophorus limacinus sensu Kühner & Romagnesi

У нас Няма име.

По света Llanega negra (каталонски).

Шапка Отначало изпъкнала, с широка гъбица в центъра, по-късно плоска. Бронзово-кафява, с по-тъмен център и по-светла периферия. Обилно слузеста и лъскава. Ръбът отначало е силно подвит и остава подвит дълго време. Диаметър до 15 cm.

Ламели Бели, по-късно кремави. Сравнително дебели и не много гъсти. Прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Пръстеновидна зона разделя една по-къса горна част от една по-дълга и по-дебела долна част. Горната част на пънчето е бяла и зърниста. Долната част е белезникава, със сивкави брадавици или ивици и покрита с дебел, слузест слой. Височина до 15 cm.

Месо Бяло, дебело и плътно. Без особена миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 10-12.5 х 5.5-7.5 μm.

Местообитание Расте единствено в топли борови (Pinus) гори върху варовити почви. Плододава през есента до началото на зимата (X-XII). Обикновено се среща на групи. Видът е разпространен в страните от южна Европа.

Коментар Ядлива. Препоръчва се отстраняване на слузестия слой преди приготовление. (Източници: №6,9,10)

Сходни видове Hygrophorus latitabundus се разпознава лесно по своя хабитат, големите размери на плодното тяло и слузта, покриваща шапката и пънчето. Hygrophorus persoonii е близък вид, който се среща в широколистни, предимно дъбови (Quercus), гори през есента. Има кафеникава, слузеста шапка и пънче с кафеникави зигзаговидни ивици. Характерна разлика е оцветяването след накапване на разтвор на амоняк върху шапката. При H. persoonii реакцията е зелена, докато при H. latitabundus тя е жълто-оранжева.

H. olivaceoalbus е гъба с по-малки размери (диаметър на шапката до 5 cm) и по-различно местообитание – планински иглолистни гори, предимно със смърч (Picea abies). Има шапка с по-изразена гърбица и сравнително по-тънко пънче със сиво-кафяви ивици.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrophorus latitabundus. Шапката е покрита със слуз.

Hygrophorus latitabundus. Ламелите са дебели, редки и бели. Ръбът на шапката е леко подвит.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrophorus latitabundus. Месото е бяло и тлъсто.

Hygrophorus latitabundus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

Наблюдения

Наблюдения.

17.10.2010 с. Балша Борова гора (Pinus nigra) П. Неделев
19.10.2010 хижа Кралев дол Борова гора (Pinus sylvestris) А. Грозданов
31.10.2010 с. Балша Борова гора (Pinus nigra) П. Неделев
24.11.2012 с. Балша Борова гора (Pinus nigra) П. Неделев
2.12.2006 с. Желява Борова гора (Pinus sylvestris) А. Грозданов и П. Сомов

Последна редакция на pavel от 25 Октомври, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>