Хипоксилон

Hypoxylon fragiforme.

Hypoxylon Bull.
семейство Xylariaceae

У нас Хипоксилон.

Hypoxylon е род аскомицети. Това са сапротрофни гъби, които участват в гниенето на мъртва дървесина. Растат върху кора или оголена дървесина на мъртви дървета.

Плодните им тела се наричат стромата. Често те представялават малки, твърди кълба (които понякога срастват в безформена маса), докато при някои видове те са плоски и покриват субстрата без да имат определена форма. Повърхността е кафеникава, неравна и зърниста и се дължи на ситни отвори, наречени остиоли, през които се отделят спори. Спорите се образуват в яйцевидни перитеции разположени под повърхността.

В Европа се срещат няколко вида, сред които:

  • Hypoxylon fragiforme, най-често върху бук (Fagus);
  • Hypoxylon howeanum, който расте върху разнообразни широколистни дървета;
  • Hypoxylon fuscum, върху леска (Corylus), брези (Betula) и елши (Alnus);
  • Hypoxylon rubiginosum, върху разнообразни широколистни дървета.

Важни белези за определянето на видовете са местообитанието, размера на спорите и съдържащите се пигменти. Някои от тези пигменти са разтворими в 10% калиева основа. С този метод всеки вид отделя собствен спектър от цветове.

Hypoxylon howeanum. Стърчащите израстъци са анаморфната (несъвършена) форма на вида. Те се образуват в началите фази на развитие.

 

 

 

 

 

 

 

Hypoxylon sp.

 

 

 

 

 

 

 

Hypoxylon sp.

Hypoxylon sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Октомври, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>