Infundibulicybe costata

Infundibulicybe costata.

Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоним Clitocybe costata Kühner & Romagn.

У нас Няма име.

По света Clitocybe côtelé (френски), Kerbrandiger Trichterling (немски), Говорушка ребристая (руски).

Местообитание В покрайнини на широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Ядлива. (Източници: №9,10) Твърде слабо позната гъба.

 

Последна редакция на pavel от 23 Октомври, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>