Виолетов вълчи зъб

Inocybe geophylla var. lilacina.

Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
семейство Inocybaceae

синоним Inocybe lilacina (Peck) Kauffman

У нас Виолетов вълчи зъб.

По света White fibrecap, Lilac fibrecap (английски), Inocybe à lames couleur de terre (френски), Erdblättriger Risspilz (немски), Волоконница земляная (руски).

*В зависимост от оцветяването на шапката – бяло или бледовиолетово – са познати два вариетета на този вид. Белият вариетет е Inocybe geophylla var. geophylla, а бледовиолетовият е Inocybe geophylla var. lilacina.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, включително паркове. Образува микориза с множество видове дървета и храсти. Плододава поединично или на групи от края на пролетта до есента. Широко разпространен вид.

Коментар Отровна гъба. (Източници: №5,7,8,9,10,12,15) Известно е, че този и други видове Inocybe съдържат мускарин. Прочетете повече за мускариновия синдром.

Inocybe geophylla var. lilacina има виолетова шапка с кафеникаво връхче в центъра.

Inocybe geophylla var. lilacina. Ламелите стават кафеникави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inocybe geophylla var. lilacina.

Inocybe geophylla var. lilacina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inocybe geophylla var. lilacina.

Inocybe geophylla var. lilacina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inocybe geophylla var. geophylla има съвсем различно оцветяване.

Inocybe geophylla var. geophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Май, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>