Inonotus nodulosus

Inonotus nodulosus.

Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.
семейство Hymenochaetaceae

синоним Mensularia nodulosa (Fr.) T. Wagner & M. Fisch.

У нас Няма име.

По света Inonotus noduleux (френски), Knotiger Schillerporling (немски).

Местообитание В букови гори (Fagus) върху мъртви клони. По-рядко върху клони на други широколистни дървета. Образува групирани плодни тела, понякога сливащи се или наредени като възли. Плодните тела са едногодишни и се развиват от пролетта до есента.

Коментар Неядлива гъба.

Inonotus nodulosus. Порите имат металически блясък.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>