Ракитовицов инонотус

Inonotus tamaricis.

Inonotus tamaricis (Pat.) Maire
семейство Hymenochaetaceae

синоним Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä

У нас Няма име.

По света Polypore du tamaris (френски), Tamarisken-Schillerporling (немски).

Местообитание Върху стволове на живи ракитовици (Tamarix), върху които паразитира. Плододава от края на лятото до есента, обикновено поединично. Разпространен в южните части на България и по черноморието.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Inonotus tamaricis.

Inonotus tamaricis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inonotus tamaricis.

Inonotus tamaricis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inonotus tamaricis.

Inonotus tamaricis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inonotus tamaricis.

Inonotus tamaricis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракитовици и местообитание на Inonotus tamaricis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>