Iodophanus carneus

Iodophanus carneus.

Iodophanus carneus (Pers.) Korf
семейство Pezizaceae

синоними Ascobolus carneus Pers., Peziza salmonicolor Berk. & Broome

У нас Няма име.

По света Rosafarbener Kotling (немски), Йодофанус мясо-красный (руски).

Местообитание Върху животински изпражнения или върху силно изгнила растителна материя. Плододава на групи от пролетта до есента.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

Iodophanus carneus.

Iodophanus carneus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iodophanus carneus. Парафизи.

Iodophanus carneus. Спорите са елипсовидни и без видими мастни капки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iodophanus carneus. Повърхността на спорите е финобрадавичеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юни, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>