Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.
семейство Fomitopsidaceae

У нас Няма име.

По света Benzoin bracket (английски), Polypore à odeur de benjoin (френски), Schwarzgebänderter Harzporling (немски), Трутовик смолистый (руски).

Местообитание Расте върху мъртва дървесина предимно на иглолистни дървета – бор (Pinus), смърч (Picea), ела (Abies) и лиственица (Larix) – и рядко на широколистни дървета. Плододава през лятото и есента, но стари плодни тела се срещат през цялата година.

Коментар Неядлива гъба.

Ischnoderma benzoinum.

Ischnoderma benzoinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ischnoderma benzoinum. Пори.

Ischnoderma benzoinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>