Оранжева млечница

Lactarius aurantiacus.

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоними Lactarius mitissimus (Fr.) Fr., Lactarius aurantiofulvus J. Blum

У нас Оранжева млечница.

По света Orange milkcap (английски), Lactaire orangé (френски), Milder Milchling (немски), Млечник неедкий (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска и накрая слабо фуниевидна, често с ниска гърбица в центъра. Оранжева, без разграничени зони. Повърхността е гладка, влажна и блестяща в свежо състояние. Ръбът отначало е слабо подвит и скоро се изправя. Диаметър до 6 cm.

Ламели Кремави до бледорозови, по-късно розово-кафеникави. Умерено гъсти и прираснали към пънчето. При нараняване изтича бяло мляко.

Пънче Цилиндрично, оранжево, гладко. Височина до 7 cm.

Месо Кремаво до бледорозово. Сравнително тънко и чупливо. Пънчето е кухо. Миризмата е неопределена или слабо неприятна, подобно на гума в някои случаи. Вкусът е приятен, при по-дълъг престой може да се усети слабо нагарчане.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7-10 х 5.5-7.5 μm.

Местообитание Широколистни, иглолистни и смесени гори. Широко разпространен вид в планините и низините. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Ядлива според някои автори и неядлива според други. (Източници: №1,5,9,10)

Схозни видове Lactarius aurantiacus се разпознава лесно благодарение на яркооранжевата и незонирана шапка, светлите ламели изпускащи бяло мляко, оранжевото пънче и нелютивия вкус.

Lactarius badiosanguineus расте в планиниски иглолистни гори на влажни места и има по-тъмна, виненочервена шапка.

Lactarius fulvissimus расте в широколистни гори и има шапка, която е оранжево-кафява или виненокафява в центъра и по-светлооранжева по периферията.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius aurantiacus. Шапката е оранжева и равномерно оцветена.

Lactarius aurantiacus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius aurantiacus. В центъра на шапката често има ниска гърбица.

Lactarius aurantiacus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius aurantiacus.

Lactarius aurantiacus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>