Lactarius azonites

Lactarius azonites.

Lactarius azonites (Bull.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Lactaire à pied blanc (френски), Rauchfarbener Milchling (немски), Млечник беззоновый (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска, понякога слабо фуниевидна. Сиво-бежова, бледокафеникава, с по-светли петна или неравномерно оцветена, често с тънка бяла ивица по ръба, но понякога изцяло бяла (forma virgineus). Повърхността е гладка или с фини неравности, суха и мъхната. Ръбът отначало е подвит, след това се изправя и е слабо до подчертано назъбен. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало бледожълти, по-късно жълто-охрени. Сравнително гъсти, неравномерно високи и често кръстосващи се. Прираснали или низбягващи. При нараняване изпускат бяло мляко, което след няколко минути порозовява.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата, понякога бухалковидно. Бяло, понякога със сивкави части. Повърхността е гладка, при нараняване порозовява. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, но става розово до оранжево-розово след престой. Плътно, но кухо в областта на пънчето. Вкусът е лют. Миризмата е слаба, ароматна.

Спори Споровият прашец е бледорозово-охрен. Спорите са с размери 7.5-9 х 7-8 μm и имат орнаментация от ниски и тесни гредички, някои от които са свързани в мрежа.

Местообитание Широколистни гори и паркове, обикновено с дъб (Quercus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius azonites принадлежи към група млечници (подрод Plinthogali) със сходни сиво-кафяви или бежови, матови шапки, кремаво-жълтеникави ламели, порозовяващо мляко, порозовяващо месо и лятив вкус. Имат спори с характерна орнаментация съставена от високи и дебели гредички и израстъци по повърхността. Докато определянето на видове принаделжащи към тази група е лесно, то разграничаването на отделните видове е значително по-трудно. Обръща се внимание на разлики в цвета на шапката и пънчето (по-светли и по-тъмни), разлики в повърхността на шапката (гладки или набръчкани), разлики в гъстотата на ламелите и местообитанието. Нито един от тези видове не се счита годен за консумация.

Важни белези за определянето на L. azonites са сухата, матова и ненабръкана шапка със сравнително по-светъл цвят и бял ръб, гъстите ламели, светлото пънче и спорите с орнаментация от ниски и тесни гредички и местообитанието с дъб (Quercus).

Lactarius acris обитава буковите гори (Fagus) и има шапка, която във влажно време е сравнително лепкава, за разлика от всички останали видове в групата. Ламелите са гъсти. Бялото пънче също така пожълтява слабо след нараняване преди да порозовее.

Lactarius pterosporus има гъсти ламели и понякога радиално набръчкана шапка. Пънчето е светло. Обитава разнообразни широколистни гори. Спорите имат подчертано висока орнаментация.

Lactarius romagnesii има редки ламели и сравнително по-тъмнокафява, често набръчкана, шапка. Пънчето е тъмно. Обитава букови гори (Fagus). Този вид също има спори с подчертано висока орнаментация.

Lactarius ruginosus има редки ламели и по-светла шапка с подчертано назъбен ръб. Има светло пънче. Обитава различни широколистни гори. Този вид също има спори с подчертано висока орнаментация.

Lactarius fuliginosus и Lactarius picinus обитават високите части на планините и имат типично тъмносиво-кафява шапка с аналогично тъмнооцветено пънче. L. picinus расте само под смърч (Picea) и има кадифена шапка, докато L. fuliginosus расте под широколистни и иглолистни дървета и обикновено (но не винаги) има по-светла и по-гладка шапка.

Lactarius lignyotus се отличава лесно от останалите видове по тъмния цвят на шапката и пънчето, островърхата шапка и по ламелите с кафяв ръб. Расте в иглолистни гори в планините.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius azonites.

Lactarius azonites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius azonites. Млякото е бяло, но порозовява след престой.

Lactarius azonites. Някои плодни тела са изцяло бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Декември, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>