Lactarius azonites

Lactarius azonites.

Lactarius azonites (Bull.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Lactaire à pied blanc (френски), Rauchfarbener Milchling (немски), Млечник беззоновый (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска, понякога слабо фуниевидна. Сиво-бежова, бледокафеникава, с по-светли петна или неравномерно оцветена, често с тънка бяла ивица по ръба, но понякога изцяло бяла (forma virgineus). Повърхността е гладка или с фини неравности, суха и мъхната. Ръбът отначало е подвит, след това се изправя и е слабо до подчертано назъбен. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало бледожълти, по-късно жълто-охрени. Сравнително гъсти, неравномерно високи и често кръстосващи се. Прираснали или низбягващи. При нараняване изпускат бяло мляко, което след няколко минути порозовява.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата, понякога бухалковидно. Бяло, понякога със сивкави части. Повърхността е гладка, при нараняване порозовява. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, но става розово до оранжево-розово след престой. Плътно, но кухо в областта на пънчето. Вкусът е лют. Миризмата е слаба, ароматна.

Спори Споровият прашец е бледорозово-охрен. Спорите са с размери 7.5-9 х 7-8 μm и имат орнаментация от ниски и тесни гредички, някои от които са свързани в мрежа.

Местообитание Широколистни гори и паркове, обикновено с дъб (Quercus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius azonites принадлежи към група млечници (подрод Plinthogali) със сходни сиво-кафяви или бежови, матови шапки, кремаво-жълтеникави ламели, порозовяващо мляко, порозовяващо месо и лютив вкус. Имат спори с характерна орнаментация съставена от високи и дебели гредички и израстъци по повърхността. Докато разпознаването на тази група е лесно, то разграничаването на отделните видове е значително по-трудно. Обръща се внимание на разлики в цвета на шапката и пънчето (по-светли и по-тъмни), разлики в повърхността на шапката (гладки или набръчкани), разлики в гъстотата на ламелите и местообитанието. Нито един от тези видове не се счита годен за консумация.

Важни белези за определянето на L. azonites са сухата, матова и ненабръкана шапка със сравнително по-светъл цвят и бял ръб, гъстите ламели, светлото пънче и спорите с орнаментация от ниски и тесни гредички и местообитанието с дъб (Quercus).

Lactarius acris обитава буковите гори (Fagus) и има шапка, която във влажно време е сравнително лепкава, за разлика от всички останали видове в групата. Ламелите са гъсти. Бялото пънче също така пожълтява слабо след нараняване преди да порозовее.

Lactarius pterosporus има гъсти ламели и понякога радиално набръчкана шапка. Пънчето е светло. Обитава разнообразни широколистни гори. Спорите имат подчертано висока орнаментация.

Lactarius romagnesii има редки ламели и сравнително по-тъмна, кафява и често набръчкана шапка. Пънчето е тъмно. Обитава букови гори (Fagus). Този вид също има спори с подчертано висока орнаментация.

Lactarius ruginosus има редки ламели и по-светла шапка с подчертано назъбен ръб. Има светло пънче. Обитава различни широколистни гори. Този вид също има спори с подчертано висока орнаментация.

Lactarius fuliginosus и Lactarius picinus обитават високите части на планините и имат типично тъмносиво-кафява шапка с аналогично тъмнооцветено пънче. L. picinus расте само под смърч (Picea) и има кадифена шапка, докато L. fuliginosus расте под широколистни и иглолистни дървета и обикновено (но не винаги) има по-светла и по-гладка шапка.

Lactarius lignyotus се отличава лесно от останалите видове по тъмния цвят на шапката и пънчето, островърхата шапка и по ламелите с кафяв ръб. Расте в иглолистни гори в планините.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius azonites.

Lactarius azonites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius azonites. Наранените места порозовяват за няколко минути.

Lactarius azonites. Някои плодни тела са изцяло бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius azonites.

Lactarius azonites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius azonites.

Спори на Lactarius azonites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Септември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>