Бертильонова млечница

Lactarius bertillonii. Млякото е бяло.

Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Бертильонова млечница.

По света Lactaire fruité, Lactaire de Bertillon (френски), Scharfer Woll-Milchling (немски), Млечник Бертиллона (руски).

Шапка Отначало плоско-изпъкнала, по-късно плоска с вдлъбнат център, накрая фуниевидна. Бяла до кремава, при застаряване с кафеникави петна. Повърхността е финомъхеста до гладка и суха, но с прилепнала пръст и горска шума. Ръбът е задебелен и дълго време стои подвит. Диаметър до 15 cm, в редки случаи до 20 cm.

Ламели Бели, по-късно кремави. Дебели, редки и прираснали до низбягващи. При нараняване се отделя мляко с бял цвят. Млякото се оцветява оранжево под въздействие на разтвор на калиева основа (KOH).

Пънче Цилиндрично, дебело. Бяло. Повърхността е гладка или финомъхеста. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, твърдо и плътно. Миризмата е неопределена до слабо неприятна. Вкусът е изгарящо лютив, включително и на млякото.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7-9 х 5.5-7 μm.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива.

Сходни видове Lactarius bertillonii е едра гъба, която се разпознава по белите плодни тела с вдлъбнати в центъра шапки и редки ламели отделящи бяло мляко.

Lactarius vellereus (Вълнеста млечница) е много сходен вид, който расте в подобни местообитания. Плодните тела достигат още по-големи размери, но не се различават особено по други външни белези. Докато месото е също толкова лютиво, млякото не е. Оранжевата цветна реакция с калиева основа също отсъства.

Гълъбките Russula delica (Бяла гълъбка) и Russula chloroides имат подобен външен вид, но не отделят мляко.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius bertillonii.

Lactarius bertillonii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius bertillonii. Млякото се оцветява оранжево под въздействие на калиева основа.

Lactarius bertillonii. Месо с оранжева реакция от калиева основа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Октомври, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>