Розовееща млечница

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

Lactarius controversus Pers.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Розовееща млечница.

По света Blushing milkcap (английски), Lactaire des peupliers (френски), Rosascheckiger Milchling (немски), Груздь осиновый (руски).

Шапка Плоска или фуниевидна, до 30 cm в диаметър, белезникава, осеяна с бледо-розови шарки, понякога концентрични. При младите гъби ръбът е дебел и силно подвит навътре, по-късно се изправя.

Ламели Низбягващи по пънчето, гъсти, широки, с белезникаво-розов цвят. При нараняване отделят обилно бяло, лютиво мляко.

Пънче Късо и дебело, с цвета на шапката, плътно, стесняващо се в основата. Размери: 3-7 х 2-4 cm.

Месо Бяло, плътно, с непроменящ се цвят. Вкусът отначало горчив, постепенно става лютив.

Спори Елипсовидни с амилоидни орнаменти. Размери 6-7.5 х 4.5-6.5 μm. Споровият прашец е белезникаво-розов.

Местообитание Тази млечница обича влажни места с наличие на дървета от родовете Populus (тополи и трепетлика) и Salix (върби). Широко разпространенена в западна България – расте на големи групи през есента (септември – декември).

Коментар Неядлива. (Източници: № 5,6,9,13)

Сходни видове Сходен вид е Лютивата млечница (Lactifluus piperatus), която е с бял цвят на шапката и пънчето и има бледожълтеникави ламели. Освен това Лютивата млечница расте в друг тип широколистни и иглолистни гори.

Текста подготви В. Занев.

Розовеещи млечници (Lactarius controversus). Ламелите са с белезникаво-розов цвят и отделят бяло мляко.

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розовеещи млечници (Lactarius controversus). Пръст и шума често полепват по шапката.

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розовееща млечница (Lactarius controversus).

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розовееща млечница (Lactarius controversus).

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Февруари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>