Розовееща млечница

Розовеещи млечници (Lactarius controversus). Ламелите са с белезникаво-розов цвят и отделят бяло мляко.

Lactarius controversus Pers.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Розовееща млечница.

По света Rosascheckiger Milchling (немски), Lactaire des peupliers (френски).

Шапка Плоска или фуниевидна, до 30 cm в диаметър, белезникава, осеяна с бледо-розови шарки, понякога концентрични. При младите гъби ръбът е леко подвит навътре, по-късно се изправя.

Ламели Низбягващи по пънчето, гъсти, широки, с белезникаво-розов цвят. При нараняване отделят обилно бяло, лютиво мляко.

Пънче Късо и дебело, с цвета на шапката, плътно, стесняващо се в основата. Размери: 3-7 х 2-4 cm.

Месо Бяло, плътно, с непроменящ се цвят. Вкусът отначало горчив, постепенно става лютив.

Спори Елипсовидни с амилоидни орнаменти.  Размери 6-7.5 х 4.5-6.5 μm. Споровият прашец е белезникаво-розов.

Местообитание Тази млечница обича влажни места с наличие на дървета от родовете Populus (тополи и трепетлика) и Salix (върби).  Широко разпространенена в западна България – расте на големи групи през есента (септември – декември).

Коментар Неядлива. (Източници: № 5,6,9,13)

Сходни видове Сходен вид е Лютивата млечница (Lactifluus piperatus), която е с бял цвят на шапката и пънчето и има бледожълтеникави ламели. Освен това Лютивата млечница расте в друг тип широколистни и иглолистни гори.

Текста подготви В. Занев.

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

Розовеещи млечници (Lactarius controversus).

 

 

 

 

 

 

Розовеещи млечници (Lactarius controversus) и местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>