Lactarius fluens

Lactarius fluens.

Lactarius fluens Boud.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius blennius var. fluens (Boud.) Krieglst.

У нас Няма име.

По света Lactaire pisse-lait (френски), Braunfleckender Milchling (немски).

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Понякога трудно се различава от Сиво-зелената млечница (Lactarius blennius), обикновено със зеленикав тон по шапката, но в променлива степен. В сравнение Lactarius fluens има сиво-кафеникава шапка и неоцветен ръб. Двата вида се срещат в едно и също местообитание, но по-честият вид е L. blennius. И все пак има автори, които смятат L. fluens за нищо повече от вариетет на L. blennius.

С подобно оцветяване и по-подчертана зонираност на шапката е Габъровата млечница (Lactarius circellatus). Този вид расте, както името подсказва, единствено в асоциация с габър (Carpinus).

Lactarius fluens.

Lactarius fluens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Февруари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>