Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus.

Lactarius fulvissimus Romagn.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius britannicus D.A. Reid

У нас Няма име.

По света Tawny milkcap (английски), Lactaire fauve (френски), Orangefuchsige Milchling (немски), Млечник буро-желтый (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска, накрая слабо фуниевидна, понякога с ниска гърбица в центъра. Оранжево-кафява или керемиденочервена, понякога избледняваща до бледооранжева, с по-тъмен център и светла периферия. Повърхността е слабо нагъната и суха. Ръбът отначало е подвит, след това се изправя. При по-стари екземпляри често има вълнообразен ход. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало кремави, по-късно бледоохрени до охрени и с кафеникави петънца. Гъсти и прираснали до слабо низбягващи. При нараняване изпускат бяло или белезникаво мляко, което изсъхва бледожълто.

Пънче Цилиндрично. С цвета на шапката или по-бледо. Повърхността е суха и гладка. Височина до 8 cm.

Месо Бледооранжево, отначало пълтно, после меко. Кухо в областта на пънчето. Вкусът е приятен, но след престой слабо нагарча. Миризмата е слаба, неприятна.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 6-9 х 5.5-7.5 μm.

Местообитание Широколистни гори, често под габър (Carpinus), дъб (Quercus) и липа (Tilia). Плододава на групи от края на пролетта до есента. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius fulvissimus се познава по оранжево-кафявата шапка, която има тъмен център и подчертано по-светла периферия. Расте с различини широколистни дървета.

Lactarius quietus расте под дъбове (Quercus) и има по-едро и месесто плодно тяло с кафеникава шапка и силна и характерна тежка миризма.

Lactarius rubrocinctus расте под букове (Fagus). Има по-едро плодно тяло с бледооранжево-кафява шапка с радиално набръчкана повърхност. Пънчето има тъмнокафява зона в близост до ламелите.

Lactarius aurantiacus (Оранжева млечница) се среща най-често под иглолистни дървета и има гладка, яркооранжева шапка, която е почти еднородна, без тъмни и светли участъци.

Lactarius lacunarum, с оранжево-кафеникава шапка и пънче, расте на влажни места с разнообразни широколистни дървета и е без миризма.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius fulvissimus.

Lactarius fulvissimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius fulvissimus.

Lactarius fulvissimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Януари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>