Lactarius hysginus

Lactarius hysginus.

Lactarius hysginus (Fr.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius curtus sensu auct. eur.

У нас Няма име.

По света Lactaire cireux (френски), Kuhroter Milchling, Fleischrote Milchling (немски), Млечник мясо-красный (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска, накрая фуниевидна. Розово-кафява или светлокафява, с или без ясна зонираност, често избледняваща към ръба. Повърхността е гладка, влажна до слузеста и лъскава. Ръбът отначало е подвит, след това се изправя. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало бледожълти, по-късно жълто-охрени. Сравнително гъсти, прираснали или низбягващи. При нараняване изпускат бяло мляко.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата, често извито настрани. Бледокафеникаво, покрито с белезникав налеп, с или без кръгли по-тъмни петънца. Повърхността е гладка и влажна. Височина до 6 cm. Често е несъразмерно късо в сравнение с диаметъра на шапката.

Месо Белезникаво до кремаво, плътно. Кухо в областта на пънчето. Вкусът е лют. Миризмата е слаба, ароматна.

Спори Споровият прашец е жълтеникаво-охрен. Спорите са с размери 6-8 х 5.5-6.5 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори със смърч (Picea). В литературата се открива информация, че расте и с борове (Pinus), брези (Betula) и други широколистни дървета. Плододава поединично или на малки групи в края на лятото и през есента. В данните на БАН има записи от Витоша, Рила и западни и централни Родопи. Видът изглежда слабо проучен и рядък у нас и в Европа.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius hysginus е слабо познат вид млечница. Важни за неговото определяне са кафявата шапка с розов оттенък, жълтеещите ламели отделящи бяло мляко, лютивият вкус и местообитанието.

Lactarius flexuosus има тъмносива шапка, жълтеникави и редки ламели и расте с разнообразни видове широколистни и иглолистни дървета. Lactarius roseozonatus е с подобни на L. flexuosus черти и сиво-виолетова шапка. L. flexuosus и L. roseozonatus са също слабо проучени и някои автори дори не ги признават за отделни видове.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius hysginus.

Lactarius hysginus. Пънчето обикновено е несъразмерно късо и извито настрани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius hysginus. Често, но не винаги, се вижда зонираност по шапката.

Lactarius hysginus. Ламелите са жълто-охрени при развитите гъби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius hysginus.

Lactarius hysginus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lactarius hysginus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Октомври, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>