Lactarius intermedius

Lactarius intermedius.

Lactarius intermedius (Krombh.) Berk. & Broome
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Lactaire des sapins (френски), Grubiger Weißtannen-Milchling (немски).

Месо Бяло, дебело и твърдо. Със слаба, плодова миризма и слаб, лютив вкус.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 7.5-10 х 6-7.5 μm. Орнаментацията се състои от гредички свързани в почти непрекъсната мрежа. Височина на гредичките до 0.7 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори, като образува микориза с бяла ела (Abies alba). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius intermedius е вид млечница от секция Scrobiculati с едри плодни тела. Подобно на останалите видове от тази секция млякото е бяло, но бързо променя цвета си в жълто. В България често срещан е близкият вид Lactarius scrobiculatus с който може да се сбърка. L. scrobiculatus расте под смърч и има шапка с по-наситен жълт цвят. Този вид е силно и неприятно лютив. Млади плодни тела на L. intermedius имат ламели с розов оттенък, за разлика от L. scrobiculatus.

Lactarius intermedius.

Lactarius intermedius изпуска пожълтяващо мляко.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius intermedius.

Lactarius intermedius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius scrobiculatus и Lactarius intermedius (отдясно).

Спори на Lactarius intermedius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Октомври, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>