Lactarius lilacinus

Lactarius lilacinus.

Lactarius lilacinus (Lasch) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Lila Milchling (немски), Млечник сиреневый (руски).

Шапка Отначало плоско-изпъкнала, по-късно слабо фуниевидна. Розова до розово-кафеникава, понякога със слабо изразени концентрични кръгове. Повърхността е финомъхеста и суха. Ръбът дълго време стои подвит, но накрая е изправен. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бледоохрени. Сравнително редки, понякога с разклонения, низбягващи. При нараняване изтича бяло мляко.

Пънче Цилиндрично. Охрено, често с блезеникав налеп. Повърхността е суха и гладка. Височина до 7 cm.

Месо Тънко, крехко и чупливо. Бледорозово или бледоохрено. Без особена миризма. Вкусът е неопределен до слаболютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7-9 х 5.5-7.5 μm.

Местообитание Под елши (Alnus) на влажни места покрай реки, канавки и в мочурища. Плододава през есента. Вероятно е рядък вид.

*Видът беше намерен за първи път в България през октомври 2013 г. в гора от елши (Alnus) в долината на река Струмешница.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Подобен вид с дребни плодни тела и розови шапки е Дребнолюспестата млечница (Lactarius spinosulus). Този вид има люспесто-космата шапка и расте предимно под брези (Betula).

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius lilacinus.

Lactarius lilacinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

Последна редакция на pavel от 16 Октомври, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>