Lactarius luridus

Lactarius luridus.

Lactarius luridus (Pers.) Gray
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Lurid milkcap (английски), Lactaire blafard (френски), Fahler Milchling (немски), Млечник мокрый (руски).

Местообитание Широколистни гори, обикновено с дъбове (Quercus) и габър (Carpinus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Не е често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius luridus е вид млечница от секция Uvidi с бяло мляко, което става лилаво няколко минути след отделянето. Има изменчива сивкаво-кафеникава шапка, като може да бъде светла или тъмна, с или без зонираност. Повърхността е суха или влажна, никога лигава.

Различаването на вида от близките Lactarius uvidus и Lactarius violascens може да се окаже трудно. Трите вида са сравнени в описанието на страницата на L. uvidus.

Lactarius luridus. Бялото мляко се оцветява лилаво.

Lactarius luridus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius luridus.

Lactarius luridus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius luridus.

Lactarius luridus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius luridus.

Спори на Lactarius luridus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Август, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>