Lactarius mairei

Lactarius mairei.

Lactarius mairei Malençon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Whiskery milkcap (английски), Lactaire à poil ras, Lactaire de Maire (фрески), Braunzottiger Milchling (немски), Млечник Мэра (руски).

Местообитание Топли широколистни гори, най-често в асоциация с дъбове (Quercus) на ниска надморска височина. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Рядък вид.

*Показаната находка на В. Арменчев е от широколистна гора в района на с. Радево, Варненско, юни 2021 г.

*Находката на П. Неделев е от дъбово-габърова гора в района на с. Върбешница, Врачанско, юни 2023 г.

Коментар Неядлива гъба, вероятно отровна.

Сходни видове Lactarius mairei трудно може да се сбърка с друга млечница, защото в този тип местообитание не са много видовете с толкова видимо космати шапки.

Lactarius citriolens има пожълтяващо мляко, за разлика от L. mairei с бяло. Този вид може да взаимодейства с различни дървета.

Lactarius tesquorum расте в асоциация с цистуси (Cistus) в средиземноморски хабитати.

Lactarius mairei.

Lactarius mairei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius mairei.

Lactarius mairei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>