Дребнолюспеста млечница

Lactarius spinosulus.

Lactarius spinosulus Quél. & Le Bret.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius lilacinus var. spinosulus (Quél.) Bataille

У нас Дребнолюспеста млечница.

По света Lilacscale milkcap (английски), Lactaire épineux (фрески), Schüppchen-Milchling (немски), Млечник шиповатый (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, скоро плоска с вдлъбнатина или слабо фуниевидна, понякога със слабо изразена пъпка в центъра. Тъмнорозова, по-светла по периферията и при застаряване. С или без зонираност. Повърхността е космато-люспеста и суха. Ръбът е отначало силно подвит, но след това се изправя. Диаметър до 4 cm.

Ламели Кремави или бледожълтеникави, умерено гъсти, често с разклонения близо до пънчето, низбягващи. При нараняване изтича мляко с бял цвят.

Пънче Цилиндрично. Бледорозово. Повърхността е суха, гладка или неравномерна. Височина до 4 cm.

Месо Плътно в областта на шапката и кухо в пънчето, крехко. Розово или белезникаво. Вкусът е приятен, понякога слабо лютив. Миризмата е приятна, плодова.

Спори Споровият прашец е кремавожълт. Спорите са почти кълбовидни до широкоелипсовидни, с размери 6-8.5 × 5-7 µm. Имат орнаментация от дълги, почти наразклонени гредички.

Местообитание Планински гори, най-често на влажни места и покрай поточета. Расте в асоциация с брези (Betula), вероятно и със смърч (Picea). Плододава на малки групи през лятото и есента. Рядък вид. У нас са намерени находища единствено във Витоша. Наблюдавали сме вида редовно в района на м. Златните мостове.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lactarius spinosulus е лесна за разпознаване млечница, макар че обича усойни места и дребните плодни тела често остават скрити от човешки поглед. Розовата шапка с космато-люспеста повърхност е характерна.

Отровната млечница (Lactarius torminosus) има по-едри и месести плодни тела с остър, лютив вкус. Расте в асоциация с брези и е по-широко разпространен вид.

Lactarius lilacinus има розова шапка с мъхеста повърхност. Расте единствено в асоциация с елши.

Текста подготви П. Неделев.

Lactarius spinosulus. Шапката е тъмнорозова и покрита с люспици.

Lactarius spinosulus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius spinosulus. Млякото е бяло.

Lactarius spinosulus. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius spinosulus. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>