Дребнолюспеста млечница

Lactarius spinosulus.

Lactarius spinosulus Quél. & Le Bret.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius lilacinus var. spinosulus (Quél.) Bataille

У нас Дребнолюспеста млечница.

По света Lilacscale milkcap (английски), Lactaire épineux (фрески), Schüppchen-Milchling (немски), Млечник шиповатый (руски).

Местообитание Планински гори, най-често на влажни места в асоциация с брези (Betula). Възможно е да расте със смърч (Picea) или други видове дървета. У нас са намерени находища единствено във Витоша. Плододава на малки групи през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Lactarius spinosulus. Шапката е тъмнорозова и покрита с люспици.

Lactarius spinosulus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius spinosulus. Млякото е бяло.

Lactarius spinosulus. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>