Зонирана млечница

Lactarius zonarius. Шапките с възрастта стават фуниевидни.

Lactarius zonarius (Bull.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Зонирана млечница.

По света Schöner Zonen-Milchling (немски), Млечник зональный (руски).

Местообитание Топли широколистни гори, с дъб (Quercus), габър (Carpinus), кестен (Castanea) и други видове дървета, най-често върху варовита почва. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

 

Lactarius zonarius. Шапката е жълто-оранжева и зонирана, особено по периферията.

Lactarius zonarius. Млякото е бяло. Пънчето често е с ямки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius zonarius.

Lactarius zonarius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius zonarius. Месото е бяло.

Lactarius zonarius. Ръбът на шапката е силно подвит и мъхест при младите гъби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactarius zonarius.

Lactarius zonarius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Май, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>