Габърова гъба

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоним Leccinum carpini (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid

У нас Габърова гъба, Габърова брезовка, Габърова брезова манатарка. *Близкото име „Габърова манатарка“ се използва за различен вид – Hemileccinum depilatum.

По света Hazel bolete (английски), Bolet des charmes (френски), Hainbuchen-Raufuß, Hainbuchen-Röhrling (немски), Грабовик (руски).

Шапка Отначало полусферична, след това изпъкнала. Бежова, кафява, охрено-кафява или сиво-кафява, при остаряване често с тъмнокафяви петна или изцяло тъмнокафява. Повърхността е суха, гладка, но често неравна, поради наличие на плитки вдлъбнатини. В сухо време кожицата и ръбът на шапката се напукват. Диаметър до 10 cm.

Тръбички Жълтеникаво-бежови, розово-бежови или сиво-кафяви. Дълбоки и слабо прираснали към пънчето. Порите са много ситни, с жълтеникав и по-късно кафеникав цвят. При нараняване потъмняват.

Пънче Бухалковидно. Белезникаво до сиво-кафяво и покрито с кафяво-черни люспици, които често са разположени във вертикални редици и са по-едри близо до основата. Потъмнява след докосване. Дължина до 12 cm.

Месо Белезникаво, но скоро след разрязване порозовява. След това постепенно потъмнява до почти черно. Отначало плътно, по-късно меко. Няма особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е охрено-кафяв. Спорите са с размери 15-19 х 5-6μm.

Местообитание Широколистни гори, като расте в присъствието на габър (Carpinus) и леска (Corylus), с които образува микориза. Плододава през лятото поединично и на групи и се среща сравнително често в своето местообитание.

Коментар Ядлива. (Източници: №1,5,7,9,10,13,15)

Сходни видове Не бива да се бърка с Обикновената брезовка (Leccinum scabrum), която се среща единствено в присъствието на брези (Betula), няма характерните вдлъбнатини по повърхността на шапката и не потъмнява до черно при разрязване.

Leccinum crocipodium (Жълта брезовка) се среща в широколистни гори и то предимно с дъбове (Quercus). Шапките, пънчетата и порите на пресните гъби са жълтеникави, но също потъмняват с остаряване и при нараняване.

Текста подготви П. Неделев.

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum) с подчертани вдлъбнатини по шапката.

 

 

 

 

 

 

 

Габърова гъба (Leccinum pseudoscabrum).

Габърова гъба (Leccinum pseudoscabrum). Месото потъмнява скоро след разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

Стари габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

Габърови гъби (Leccinum pseudoscabrum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>