Обикновена брезовка – галерия

Leccinum scabrum (Bull.) Gray

Обратно към описание на вида.

Галерия