Lentinus strigosus

Lentinus strigosus.

Lentinus strigosus Fr.
семейство Polyporaceae

синоними Panus neostrigosus Drechsler-Santos & Wartchow, Panus rudis Fr., Pleurotus rudis (Fr.) Pilát

У нас Няма име.

По света Ruddy Panus (английски), Lentin strigueux (френски), Borstiger Knäueling (немски), Лентинус щетинистый (руски).

Местообитание Върху пънове и трупи на мъртви широколистни дървета. Плододава от пролетта до края на есента, но особено често се наблюдава в края на пролетта и началото на лятото. Среща се поединично или на групи, понякога образувайки кичури.

Коментар Неядлива гъба.

Lentinus strigosus. Шапката е покрита с нагъсто разположени власинки.

Lentinus strigosus. Ламелите са силно низбягващи и се кръстосват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus strigosus. Шапката при пресните гъби е бледовиолетова, но избледнява.

Lentinus strigosus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus strigosus.

Lentinus strigosus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus strigosus.

Lentinus strigosus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Юли, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>