Тигров лентинус

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.
семейство Polyporaceae

У нас Тигров лентинус.

По света Tiger sawgill (английски), Lentin tigré (френски), Getigerter Sägeblättling (немски), Пилолистник тигровый  (руски).

Шапка Отначало изпъкнала или полукълбовидна, по-късно плоска с вдлъбнат център до фуниевидна. Бяла, но покрита с множество тъмни, сиво-кафяви люспи, които се раздалечават с развитието на шапката. Повърхността е суха и люспеста. Ръбът отначало е подвит, по-късно е изправен.

Ламели Кремави до жълтеникави. Гъсти, финоназъбени, низбягващи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата, често извито, понякога вкореняващо се. Бяло до кафеникаво и покрито с тъмни люспи по подобие на шапката.

Месо Белезникаво до жълтеникаво, тънко и жилаво, особено в пънчето. Има силна ароматна миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6-8 х 3-4 μm.

Местообитание Върху или в близост до гниеща широколистна дървесина. Среща се най-често на влажни места около коритата на реките, но също се появява в гори, паркове и градини. Плододава поединично или на групи, образувайки кичури. Има дълъг сезон на плододаване – от пролетта до началото на зимата.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lentinus tigrinus е сравнително лесен вид за разпознаване поради люспестата, слабо фуниевидна шапка, гъстите, финоназъбени ламели и своето предпочитано местообитание. Гъстотата на люспите варира и понякога неразвитите шапки могат да изглеждат изцяло сиво-кафяви.

Neolentinus lepideus (Траверсна гъба) има подобна окраска и расте върху гниеща иглолистна дървесина.

Не бива да се бърка с ядливите видове кладници от род Pleurotus, като обикновената Кладница (Pleurotus ostreatus). При съмнение се проверяват ламелите, които са финоназъбени при L. tigrinus и гладки и неназъбени при всички видове Pleurotus.

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinus tigrinus. Погледнати отблизо ламелите са назъбени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Октомври, 2023 г.

Върни до горе

1 comment to Тигров лентинус

  • Божидар Маджаров

    Октомври 2021 година Близнаци, Варна,растяха във влажно дере. Търсих ги отново на същото място през Октомври и Ноември 2022 година. Уби, безуспешно. Бих искал да публикувам снимката им,ама сайта не дава.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>