Тигров лентинус

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.
семейство Polyporaceae

У нас Тигров лентинус.

По света Tiger sawgill (английски), Lentin tigré (френски), Getigerter Sägeblättling (немски), Пилолистник тигровый  (руски).

Шапка Отначало изпъкнала или полукълбовидна, по-късно плоска с вдлъбнат център до фуниевидна. Бяла, но покрита с множество тъмни, сиво-кафяви люспи, които се раздалечават с развитието на шапката. Повърхността е суха и люспеста. Ръбът отначало е подвит, по-късно е изправен.

Ламели Кремави до жълтеникави. Гъсти, финоназъбени, низбягващи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата, често извито, понякога вкореняващо се. Бяло до кафеникаво и покрито с тъмни люспи по подобие на шапката.

Месо Белезникаво до жълтеникаво, тънко и жилаво, особено в пънчето. Има силна ароматна миризма и приятен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6 -8 х 3-4 μm.

Местообитание Върху или в близост до гниеща широколистна дървесина. Среща се най-често на влажни места около коритата на реките, но също се появява в гори, паркове и градини. Плододава поединично или на групи, образувайки кичури. Има дълъг сезон на плододаване – от пролетта до есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Lentinus tigrinus е сравнително лесен вид за разпознаване поради люспестата, слабо фуниевидна шапка, гъстите, финоназъбени ламели и своето предпочитано местообитание. Гъстотата на люспите варира и понякога неразвитите шапки могат да изглеждат изцяло сиво-кафяви.

Neolentinus lepideus (Траверсна гъба) има подобна окраска и расте върху гниеща иглолистна дървесина.

Не бива да се бърка с ядливите видове кладници от род Pleurotus, като обикновената Кладница (Pleurotus ostreatus). При съмнение се проверяват ламелите, които са финоназъбени при L. tigrinus и гладки и неназъбени при всички видове Pleurotus.

Lentinus tigrinus.

Lentinus tigrinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Май, 2019 г.

Върни до горе

1 comment to Тигров лентинус

  • Божидар Маджаров

    Октомври 2021 година Близнаци, Варна,растяха във влажно дере. Търсих ги отново на същото място през Октомври и Ноември 2022 година. Уби, безуспешно. Бих искал да публикувам снимката им,ама сайта не дава.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>