Обикновена желатинова шапчица

Leotia lubrica.

Leotia lubrica (Scop.) Pers.
семейство Leotiaceae

У нас Обикновена желатинова шапчица.

По света Jelly babies (английски), Léotie lubrique (френски), Grüngelbes Gallertkäppchen (немски), Леотия студенистая (руски).

Местообитание В широколистни гори върху влажна почва. Расте поединично или на групи. Сезон – лято и есен.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Leotia lubrica.

Leotia lubrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leotia lubrica.

Leotia lubrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leotia lubrica.

Leotia lubrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>