Червено-кафява сърнелка

Червено-кафяви сърнелки (Lepiota brunneoincarnata).

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Червено-кафява сърнелка.

По света Deadly dapperling (английски), Fleischbräunlicher Giftschirmling (немски), Лепиота коричнево-красная (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно полусферична, накрая плоска със слабо изразена гърбица. Покрита с концентрично разположени кафяви или винено-кафяви люспи, които са най-гъсти в центъра. Между люспите се разкрива бяло месо обикновено с винени оттенъци на места. Ръбът е влакнест и отначало е слабо подвит, но по-късно се изправя. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели до кремави, гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично. Горната част е белезникава, финовлакнеста и гладка. В средната част на пънчето се разполага гирляндовиден пръстен със зона от люспи под него. Височината е сходна с диаметъра на шапката (до 4 cm).

Пръстен Тясна, гирляндовидна или спираловидна ивица с виненокафяв цвят в средната част на пънчето със зона от надигнати люспи със същия цвят подредени под нея до основата. Ивицата и люспите са трайни и неподвижни.

Месо Бяло, с розови тонове в основата на пънчето. Миризмата е приятна, напомняща плодове.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елиптични, с размери 8-11 х 4.5-5.5 μm.

Местообитание Тревисти места, включително паркове, пасища и горски поляни. Нерядко се среща в градски условия. Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Силно отровна гъба, която може да причини смърт. Съдържа аманитин и причинява синдром на фалоидно гъбно отравяне. (Източници: №1,5,6,7,9,10,12,15)

Сходни видове Отровната Кафяво-червена сърнелка не бива да се бърка с ядливите сърнели от род Macrolepiota. Обикновената Сърнела (Macrolepiota procera) има шапка с диаметър, който често надвишава 20 cm и високо пънче с дебел, подвижен пръстен и змиевиден рисунък под него. Други видове сърнели, като Macrolepiota mastoidea, Macrolepiota excoriata и Chlorophyllum rhacodes също трябва да се сравнят. Едно полезно правило е да се избягва брането на гъби наподобяващи сърнели с малки шапки (под 10 cm).

От други видове Lepiota, сред които има други дребни, силно отровни видове, Lepiota brunneoincarnata се различава лесно по цвета на люспите и по характерния гирляндовиден пръстен.

Текста подготви П. Неделев.

Червено-кафяви сърнелки (Lepiota brunneoincarnata). Пръстенът е тясна винено-кафява ивица със зона от люспи със същия цвят под нея.

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata). Месото е бяло и с розови тонове в основата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata).

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червено-кафяви сърнелки (Lepiota brunneoincarnata).

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata). Винено-кафяви люспи се подреждат концентрично върху шапката.

Червено-кафява сърнелка (Lepiota brunneoincarnata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червено-кафяви сърнелки (Lepiota brunneoincarnata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>