Гребенеста сърнелка

Гребенеста сърнелка (Lepiota cristata).

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Гребенеста сърнелка.

По света Stinking parasol (английски), Lépiote crêtée (френски), Stink-Schirmling (немски), Лепиота гребенчатая (руски).

Шапка Отначало яйцевидна, по-късно звънчевидна или изпъкнала и накрая плоска, със слабо изразена гърбица в центъра. Бяла, но покрита с концентрично разположени червено-кафяви люспи. Люспите са по-гъсти и по-тъмно оцветени в центъра. С развитието на гъбата те се раздалечават. Ръбът е прав и понякога носи остатъци от разкъсаното частично покривало. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели, гъсти. Свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично, но основата често е слабо разширена. Притежава пръстен, разположен в горната част на пънчето, но той може да липсва. На цвят е бяло или белезникаво, но понякога в долната част е бледовиолетово. Повърхността е влакнеста и сравнително гладка. Височина до 6 cm. След изваждане на пънчето от земята се виждат бели мицелни нишки.

Пръстен Обикновено разположен в горната част на пънчето и обърнат нагоре (възходящ). Горната повърхност е бяла, а долната може също да е бяла, но често носи червено-кафяви люспи, сходни с тези върху шапката. Структурата му е влакнеста и много нежна. Понякога се разкъсва и пропада и може да липсва.

Месо Бяло, тънко. В пънчето месото е влакнесто и образува кухина. Миризмата е изразена и неприятна, подобна на каучук. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6-8 х 2.5-3.5 μm.

Местообитание Гори, пасища, паркове и градини. Предпочита богати почви. Плододава на групи и се среща от началото на лятото до края на есента. Един от най-често срещаните и широко разпространени видове Lepiota.

Коментар Съмнителна и потенциално отровна гъба. (Източници: №1,5,7,8,9,12,13,15) Знае се, че някои сходни видове Lepiota съдържат аматоксини. Прочетете повече за отравянето с тях и синдрома на фалоидно гъбно отравяне.

Сходни видове В род Lepiota има многобройни видове с подобни размери, за някои от които се знае, че са силно отровни (Lepiota brunneoincarnata, Lepiota subincarnata, Lepiota felina, Lepiota helveola и други). Различаването им е трудно. Lepiota cristata може да се разпознае по-лесно, поради характерната шапка с концентрични, червено-кафяви люспи на бял фон и неприятната миризма. Бледовиолетовото оцветяване и липсата на люспички в долната част на пънчето са други белези, характерни за този вид.

Ядливата Сърнела (Macrolepiota procera) се отличава лесно поради много по-големите размери (височина и диаметър на шапката обичайно надвишават 15 cm при развитите плодни тела).

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata). Долната част на пънчето често има розово-виолетов цвят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Август, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>