Гребенеста сърнелка

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Гребенеста сърнелка.

По света Stinking parasol (английски), Lépiote crêtée (френски), Stink-Schirmling (немски), Лепиота гребенчатая (руски).

Шапка Отначало яйцевидна, по-късно звънчевидна или изпъкнала и накрая плоска, със слабо изразена гърбица в центъра. Бяла, но покрита с концентрично разположени червено-кафяви люспи. Люспите са по-гъсти и по-тъмно оцветени в центъра. С развитието на гъбата те се раздалечават. Ръбът е прав и понякога носи остатъци от разкъсаното частично покривало. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бели или кремави, гъсти. Свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично, но основата често е слабо разширена. Притежава пръстен разположен в горната част на пънчето, но той може да липсва. На цвят е бяло или белезникаво, но често при зрели екземпляри долната част има бледовиолетов оттенък. Повърхността е влакнеста и сравнително гладка. Височина до 6 cm. След изваждане на пънчето от земята се виждат бели мицелни нишки.

Пръстен Обикновено разположен в горната част на пънчето и обърнат нагоре (възходящ). Горната повърхност е бяла, а долната може също да е бяла, но често носи кафеникави люспи. Структурата му е влакнеста и много нежна. Понякога се разкъсва и пропада и не се открива.

Месо Бяло, тънко. В пънчето месото е влакнесто и образува кухина. Миризмата е изразена и неприятна, химическа, подобна на каучук. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са триъгълни, някои с издуто чело, с размери 5.5-8.5 х 2.5-3.5 μm.

Местообитание Гори, храсталаци, пасища, паркове и градини. Предпочита богата почва и толерира замърсени и повлияни от човека места. Плододава най-често на групи. Среща се от началото на лятото до края на есента. Един от най-разпространените представители на сърнелките (Lepiota).

Коментар Съмнителна и потенциално отровна гъба. (Източници: №1,5,7,8,9,12,13,15) Знае се, че някои сходни видове Lepiota съдържат аматоксини. Прочетете повече за отравянето с тях и синдрома на фалоидно гъбно отравяне.

Сходни видове В род Lepiota има многобройни видове сърнелки с подобни размери. За някои от тях се знае, че са силно отровни (Lepiota brunneoincarnata, Lepiota subincarnata, Lepiota felina, Lepiota helveola и други). Постоянно се описват нови видове Lepiota и много от тях се определят трудно. Lepiota cristata може да се разпознае сравнително по-лесно, поради характерната шапка с червено-кафяви люспи разположени концентрично на бял фон. Неприятната миризма, бледовиолетовото оцветяване и липсата на люспички в долната част на пънчето са други белези характерни за този вид. L. cristata също така притежава спори със специфична триъгълна форма.

Ядливата Сърнела (Macrolepiota procera) се отличава лесно поради много по-големите размери (височина и диаметър на шапката обичайно надвишават 15 cm при развитите плодни тела).

Lepiota psalion е сърнелка с подобна окраска, но притежава по-малки спори с елипсовидна форма. Още няколко подобни вида с малки, елипсовидни спори са известни, но цялата група е твърде слабо проучена: Lepiota cristatoides, Lepiota apatelia, Lepiota hymenoderma и други.

Lepiota lilacea има пръстен, чиято долна страна е тъмнолилава.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенеста сърнелка (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенеста сърнелка (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

Гребенести сърнелки (Lepiota cristata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lepiota cristata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Март, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>