Lepiota echinella

Lepiota echinella.

Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard
семейство Agaricaceae (Печуркови)

вероятни синоними Lepiota rhodorhiza Romagn. & Locq. ex Locq., Lepiota setulosa J.E. Lange

У нас Няма име.

По света Lépiote à rhizoïdes rouges (френски), Striegeliger Schirmling, Feinborstiger Schirmling (немски), Лепиота щетиночковая (руски).

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са елиптични, с размери 5-7 х 3-4 μm и средна Q-стойност 1.60. Хейлоцистидиите са изобилни, с форма на кегли, вретеновидни или бухалковидни. Пилеипелисът съдържа клетки от два типа: дълги, несептирани и по-къси, заоблени.

Местообитание В широколистни гори. Плододава на групи през есента. Не е често срещан вид.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост, вероятно отровна.

Сходни видове Lepiota echinella е една малка сърнелка с шапка с кафяви до тъмнокафяви люспи с червеникав оттенък. Характеристика за вида е, че при развитите шапки люспите са ситни и разпръснати равномерно, но не достигат до ръба, при което остава една тясна, околовръстна ивица в бяло. Люспата покриваща центъра често носи стърчащи шипчета (видими с увеличение). Пънчето няма пръстен, но може да носи много нежни, белезникави повлекла, които често преминават в кафяви люспи близо до основата. Миризмата е подобна на каучук. Този вид показва значителна изменчивост и споменатите белези варират между отделни колекции.

Lepiota rhodorhiza показва пълна прилика с L. echinella, освен наличието на оцветени кафеникави или червеникави ризоиди около основата. При L. echinella те са неоцветени. Спорно е дали става въпрос за вариетети на един вид или за отделни видове. В литературата се срещат противоположни мнения.

Lepiota speciosa е друг вид сърнелка, вероятно по-южен и разпространен в Италия, Франция и други средиземноморски страни. Има по-едри плодни тела, но окраската на шапката е приблизително същата. Спорите са малко по-едри (6-8 x 3.6-4.6 μm по Migliozzi и колеги). Според Migliozzi и колеги Lepiota lepida и Lepiota tyrrhenica са синоними на L. speciosa. Публикация с описание на този вид: Lepiota speciosa e le sue sinonimie, V. Migliozzi, A. Coppola, M. Bianchi, Micologia Toscana 2, 2020).

Lepiota echinella.

Lepiota echinella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota echinella.

Lepiota echinella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lepiota echinella.

Хейлоцистидии на Lepiota echinella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>