Lepiota erminea

Lepiota erminea.

Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota alba (Bres.) Sacc., Lepiota clypeolaria var. alba Bres.

У нас Няма име.

По света Duinparasolzwam (немски).

Месо Бяло. Без особена миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са издължено елипсовидни или бадемовидни, с размери 9.5-16 х 5-6.7 μm.

Местообитание Сред треви на слънчеви места по горските граници, понякога също на песъчливи места или върху дюни.  Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Lepiota erminea е малка сърнелка с почти изцяло бели плодни тела. Lepiota oreadiformis се различава по по-тъмното оцветяване в центъра на шапката. Други съществени разлики няма. Размерът на спорите варира в широки граници и при двата вида и значителното припокриване на стойностите не улеснява определянето.

Охреножълтата сърнелка (Lepiota clypeolaria) и Lepiota magnispora се срещат във вътрешността на горите и имат шапки с по-изразени люспи.

Lepiota erminea.

Lepiota erminea. Долната част на пънчето е покрита с нежни бели парцалчета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota erminea.

Lepiota erminea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota erminea.

Спори на Lepiota erminea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Ноември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>