Lepiota pseudolilacea

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea Huijsman
семейство Agaricaceae (Печуркови)

вероятен синоним Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora

У нас Няма име.

По света Falscher Lila Schirmling, Rosastieliger Schirmling (немски), Лепиота буро-серая (руски).

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са елиптични, с размери 6.5-10.5 х 3.8-5.0 μm и средна Q-стойност 1.80-1.85. Хейлоцистидиите са изобилни, често стесняващи се в горната част, други бухалковидни или цилиндрични. Кламп връзки присъстват.

Местообитание Гори и паркове под разнообразни дървета. Плододава поединично или на групи през есента. Вероятно рядък вид.

*Екземпляри снимани от П. Неделев са намерени в парк Врана в гр. София под декоративни иглолистни дървета (ели, борове, дугласки), октомври 2021 г.

*Екземплярите снимани от Д. Денева са намерени в гора от акация и други широколистни в съседство с борова гора, ноември 2023 г.

Коментар Силно отровна гъба, която може да причини смърт. Съдържа аматоксини и причинява синдром на фалоидно гъбно отравяне. (Източници: №6,8,9,15, Enjalbert, F., Rapior, S., Nouguier-Soulé, J., Guillon, S., Amouroux, N., & Cabot, C. (2002). Treatment Of Amatoxin Poisoning: 20-Year Retrospective Analysis. Clinical Toxicology, 715-757.)

Сходни видове Lepiota pseudolilacea е сърнелка със ситни плодни тела. Шапката е нагъсто покрита със ситни, изправени, кафяви или кафяво-сиви люспи. Пънчето носи тесен пръстен с околовръстна ивица от ситни кафяви люспи. По този белег напомня Lepiota lilacea с тъмнолилава ивица на пръстена и Lepiota felina (Котешка сърнелка) с кафяви люспици по пръстена и допълнителни кафяви люспи разположени в основата на пънчето. Lepiota castanea (Кестенява сърнелка) не образува целокраен пръстен, но има редки ръждивокафяви люспи около основата на пънчето. Lepiota boudieri има жълти оттенъци по шапката и пънчето.

Вид с кафяво оцветен пръстен и гирляндовидни парцалчета по пънчето е Lepiota subgracilis. Расте в широколистни гори и има по-едри, слабо вретеновидни спори. Lepiota ignivolvata (Огнена сърнелка) има по-едри и месести плодни тела.

Не всички автори разглеждат L. pseudolilacea и Lepiota pseudohelveola като синоними, както са представени тук. Още много видове Lepiota с подобна окраска на шапката са описани, но малко от тях са изучени добре.

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lepiota pseudolilacea (колекция на Д. Денева).

Хейлоцистидии на Lepiota pseudolilacea (колекция на Д. Денева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хейлоцистидии на Lepiota pseudolilacea (колекция на Д. Денева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>