Lepiota pseudolilacea

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea Huijsman
семейство Agaricaceae (Печуркови)

вероятен синоним Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora

У нас Няма име.

По света Falscher Lila Schirmling, Rosastieliger Schirmling (немски), Лепиота буро-серая (руски).

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6-10 х 4-5 μm.

Местообитание Гори и паркове. Плододава поединично или на групи през есента. Вероятно рядък вид.

Коментар Силно отровна гъба, която може да причини смърт. Съдържа аматоксини и причинява синдром на фалоидно гъбно отравяне. (Източници: №6,8,9,15, Enjalbert, F., Rapior, S., Nouguier-Soulé, J., Guillon, S., Amouroux, N., & Cabot, C. (2002). Treatment Of Amatoxin Poisoning: 20-Year Retrospective Analysis. Clinical Toxicology, 715-757.)

Сходни видове Lepiota pseudolilacea е сърнелка със ситни плодни тела. Шапката е нагъсто покрита със ситни, изправени, кафяви или кафяво-сиви люспи. Пънчето носи тесен пръстен с околовръстна ивица от ситни кафяви люспи. По този белег напомня Lepiota lilacea с тъмнолилава ивица на пръстена и Lepiota felina (Котешка сърнелка) с кафяви люспици по пръстена и допълнителни кафяви люспи разположени в основата на пънчето. Lepiota castanea (Кестенява сърнелка) не образува целокраен пръстен, но има редки ръждивокафяви люспи около основата на пънчето. Lepiota boudieri има жълти оттенъци по шапката и пънчето.

Още много описани видове Lepiota имат подобна окраска на шапката, но малко от тях са изучени добре.

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota pseudolilacea.

Lepiota pseudolilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Март, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>