Lepiota subincarnata

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata J.E. Lange
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota josserandii Bon & Boiffard

У нас Няма име.

По света Fatal dapperling (английски), Lépiote de Josserand (френски), Fleischrosa Schirmling (немски), Лепиота розоватая, Лепиота инкарнатная, Зонтик пильчатый (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, накрая плоска, обикновено с ниска и широка гърбица в центъра. Покрита с множество ситни люспици, които с развитието се раздалечават слабо. Люспиците са розови, розово-кафеникави при пресни гъби, но по-късно и при стареене розовият оттенък намалява за сметка на кафявия, а периферията понякога се обезцветява. Ръбът е провесен и често слабо назъбен поради наличие на разкъсани остатъци от покривало. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели до кремави, умерено гъсти до гъсти, свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично. Отначало бяло до бледорозово, при стареене розово-кафеникаво. Покрито с фини, ивичести и косо подродени люспици в долната половина. Люспиците са белезникави, но понякога имат розово ръбче. В средната част на пънчето тези люспици понякога се събират и подреждат в структура наподобяваща пръстен. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, тънко и крехко. Не променя цвета си. С приятна плодова миризма. Вкусът не е пробван.

Микроскопични белези Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6-8 x 3.5-4.5 μm и средна Q-стойност 1.70-1.77. Хейлоцистидиите са бухалковидни. Пилеипелисът се състои главно от силно издължени, несептирани клетки. Кламп връзки присъстват.

Местообитание В гори под широколистни и иглолистни дървета, в паркове, в храсталаци, както и сред треви по горските граници. Предпочита богата почва и толерира места повлияни от човека. Плододава на групи през лятото и есента. Не е рядък вид.

Коментар Силно отровна гъба, която може да причини смърт. Съдържа аманитин и предизвиква синдром на фалоидно гъбно отравяне. (Източници: №5,6,9,10,13)

Сходни видове Lepiota subincarnata може да се определи лесно при пресни екземпляри, които все още носят розов цвят. Обикновено този цвят намалява с времето и старите екземпляри трудно се отличават от други видове сърнелки (Lepiota) с кафяви люспици. При съмнение е редно да се анализират микроскопичните структури.

Lepiota brunneoincarnata (Червено-кафява сърнелка) е по-месеста гъба с по-груби и тъмни люспи по шапката и пънчето. Люспите са кафяви, но имат допълнителен винен оттенък. Спорите са по-едри.

Lepiota helveola има люспици с ръждивокафяв цвят по шапката и пънчето и по-големи спори.

Има множество подобни, но слабо познати видове като Lepiota sublaevigata, Lepiota farinolens и други.

Съществува опасност да се обърка с ядливата Обикновена челядинка (Marasmius oreades). Челядинката не образува люспици по шапката и има съвсем гладко пънче.

Текста подготви П. Неделев

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota subincarnata. Старите шапки губят розовия цвят.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiota subincarnata.

Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Lepiota subincarnata.

Хейлоцистидии на Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилеипелис на Lepiota subincarnata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Декември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>